עיריית כרמיאל

דוברות

אלי שדה

דובר העירייה מקיים קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. תפקיד לשכת הדובר עוסק בניהול תגובות העירייה מול התקשורת, תיאום ראיונות לנבחרי הציבור ועובדי העירייה במידת הצורך, מתן מענה לפניות האזרחים בשאלות בירור שונות, שיתוף העשייה השוטפת של הרשות ברשתות החברתיות ועוד.

בנוסף לכך, פועל דובר העירייה בתחום ההסברה ופועל לתכנון והוצאה לפועל של חומר כתוב על העיר והעירייה, לרבות דו”חות לתושב, הפקת דפי מידע, פרסומים על פעילות העירייה והודעות לתושב, קיום קמפיינים בהתאם לנדרש וכו’.

דובר העירייה מקיים קשר עם כלי התקשורת השונים:

 • תקשורת ארצית ובין-לאומית (עיתונות כתובה ואלקטרונית)
 • מקומונים (עיתונות כתובה ואלקטרונית)

דובר העירייה פועל במישורים הללו:

 • מתן תגובות לפניות של כלי התקשורת.
 • הוצאת הודעות יזומות על פעילות העירייה ואגפיה ופרסומן בכלי התקשורת השונים.
 • תיאום ראיונות עם ראש העיר, עם נבחרי העירייה ועם עובדיה.
 • מתן תשובות לפניות אזרחים ותושבים הפונים בשאלות, בבירורים ובבקשות שונות.
 • שיתוף אמצעי התקשורת בסיורים ובאירועים הנערכים על ידי העירייה.
 • ייזום מסיבות עיתונאים.
 • כתיבה, עריכה, הדפסה והפקה של חומר כתוב ומצולם על העיר והעירייה.
 • פרסום כל מודעות העירייה בעיתונים ואחריות על מכרז הפרסום עם משרדי הפרסום ומערכות העיתונים.
 • הפקת דפי מידע, חוברות וחומר מידע על אגפי העירייה, על שירותיה ועל פעולותיה.
 • הדפסה והפצה של אגרות, דפי מידע וכרזות לתושבים בנושאים עירוניים שונים.
 • פרסום באמצעות האינטרנט.
 • ביצוע קמפיינים עירוניים מובילים בהתאם לצורך.
 • בניית מאגר תמונות של העיר כרמיאל.