עיריית כרמיאל

מחלקת פיקוח על הבנייה

קבלת קהל:
יום א’: 16:00-19:00
יום ג’:  08:30-12:00
יום ד’: 12:30-15:00 | מנהלת המחלקה – קבלנים בלבד ובתיאום מראש

תחומי אחריות

  • מתן אישורים להתחלת עבודות בניה ( בהתאם לשינוי 116 לחוק התכנון והבניה)
  • פיקוח על הליכי בניה חדשה / תוספות בניה: בנייה רוויה ( פרויקטים קבלניים למגורים), בניה פרטית, בניית מבני תעשיה, בניית מרכזי מסחר וכו’ בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה
  • מתן אישורי אכלוס ( טופסי 4 ו/או תעודות גמר)
  • מניעת עבירות בניה
  • איתור עבירות בניה והכנת תיקי חקירה/ תיקי עבירה להגשת כתבי אישום
  • ייצוג הועדה המקומית לתכנון והבניה בבית המשפט בגין עבירות בניה
  • ייצוג מנהל הנדסה בוועדות לקידום עסקים
  • טיפול בפניות תושבים ויזמים בתחום הטיפול של המחלקה