הפארקים מהווים ריאה ירוקה המאפשרת לתושבים ליהנות מיופי הטבע.