עיריית כרמיאל

רישום לכיתה ז’

הרישום לכיתה ז’ לתלמידי כיתות ו’ יתבצע ברישום אינטרנטי על ידי ההורים באתר עיריית כרמיאל.

הרישום יתקיים בין עד לתאריך 14 באפריל 2023 (כ”ב באייר תשפ”ג יום חמישי) בלינק הבא : https://bit.ly/3rIKuvs

רישום תלמידים בוגרי כיתות ו’ לחטיבות הביניים בבתי-הספר יבוצע בהתאם לעיקרון הרצף החינוכי.

 • חטיבת הביניים אורט “כרמים” – בוגרי בתי-ספר: “רקפת”, “הרעות”, “אופק”, “מוריה”.
 • חטיבת הביניים אורט “פסגות” – בוגרי בתי-הספר: “הדקל”, “האיריסים”, “כלנית”, “ניצנים”, “מוריה”.
 • חטיבת ביניים ממלכתי דתי “אמי”ת” – כלל בוגרי בתי הספר היסודיים
 • רישום תלמידים לבתי-הספר: “נווה-חווה” ו- “זיו אור” (בוגרי “עמיחי”) – מידע מפורט בטלפון מזכירויות בתי-הספר.

הליך השיבוץ הינו באחריות הרשות ויתבסס על עיקרון הרצף החינוכי.

בקשות שיבוץ מחדש (העברה) מבית-ספר לבית-ספר

הבקשות יתבצעו במעמד הרישום באתר. באפשרותכם להגיש בקשה לשיבוץ בבית ספר אחר שאינו ע”פ עיקרון הרצף החינוכי.
תהליך אישור בקשת השיבוץ לבית ספר שאינו ע”פ עיקרון הרצף החינוכי (העברה) יבוצע על ידי ועדת שיבוץ עירונית בה שותפים נציגי הרשות, מנהלי בתי הספר ונציגי הורים. השיבוץ יבוצע תוך התייחסות להעדפות ההורים ושיקולי המערכת , בהתבסס על התבחינים הבאים:

שיקולים מערכתיים– הנובעים מאחריות הרשות לדאוג לכלל התלמידים ( פתיחת /סגירת כיתה, תקניי כיתות וכו’)
שיקולים פדגוגיים –קושי רגשי/חברתי (מאושר ומבוסס מסמכים של גורמי חינוך עירוניים- שפ”ח ,מנהל לשירותים חברתיים , צוות חינוכי פדגוגי בי”ס יסודי , ביקור סדיר וכו’)
קרבה גאוגרפית – בית ספר הקרוב ביותר לכתובת המגורים של התלמיד/ה בפועל
הגרלה

חשוב לציין, בקשה לשיבוץ מחדש (העברה) לא תידון אם לא בוצע רישום לבית הספר על פי אזור הרישום (עוגן)

הערות כלליות:

 • תשובות לשיבוץ יפורסמו באתר העירייה בהתאם לתאריכים המופיעים בהמשך
 • עם סיום הרישום וקבלת אישור, עליכם להמשיך בתהליך לביצוע מילוי טפסים שיועברו ישירות למוסד החינוכי אליו ילדכם/ילדתכם נרשם/מה (הצהרת בריאות, ויתור סודיות, מידע כללי). המסמכים יהיו זמינים בלינק המצורף לטופס הרישום. הטפסים רלוונטיים לכל מוסדות בתי הספר – כיתה ז’ תשפ”ד
 • בהתאם להנחיות משרד החינוך – איחוד אחים/רצף משפחתי אינו קריטריון תבחין מוכר
 • הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית ספר הרחוק ממקום מגוריו

כיתות ייחודיות

מבדקי התאמה לכיתות ייחודיות יתקיימו בבתי הספר היסודיים בהם לומד התלמיד – מועד מבדק יפורסם בהמשך.
מידע נוסף על המבדק יועבר בהמשך דרך בתי הספר.

תאריכים חשובים

 • 26.03.23-14.04.2023 – תקופת הרישום
 • 14.05.2023 – קבלת הודעות שיבוץ לנרשמים ע”פ עיקרון הרצף החינוכי (באתר העירייה)
 • 28.05.2023 – מועד הגשת הערר לשיבוץ ע”פ עיקרון הרצף החינוכי 15.06.2023 – הודעות לשיבוץ בקשות מחדש (העברה) (באתר העירייה)
 • 29.06.2023 – מועד אחרון להגשת ערר על הודעות השיבוץ

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למשרדי מנהל החינוך כרמיאל
טל: 04-9085603, 04-9085762, פקס: 04-9085649.

מיילים למשלוח הבקשות :liat_f@karmiel.muni.il