עיריית כרמיאל

עין כרמים תאגיד המים וביוב

החברה החלה פעילותה ב-1 באוקטובר 2010 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס”א -2001 ופועלת בהתאם לרישיון שהונפק לה לניהול משק המים והביוב ולמתן שירותי אספקת מים ושירותי סילוק ביוב בתחום העיר כרמיאל.

התאגיד הוקם לצורך הפרדת הטיפול במשק המים והביוב בתחומי העיר כרמיאל והפעלתו על פי שיקולים מקצועיים שכל התקבולים מחשבון המים והביוב, מופנים לטובת פיתוח, שדרוג תשתיות, קידום טכנולוגיות ושיפור השירות לתושב, במשק כספי סגור.

השינוי שמחולל התאגיד ניכר בשטח, מאז הקמתו השקיע התאגיד עשרות מיליוני שקלים בשדרוג ושיקום תשתיות המים והביוב, הוחלפו מדי מים חכמים (קריאה מרחוק) בבתי התושבים וקודמו פרויקטים רבים נוספים בטכנולוגיות מתקדמות, הוטמעו תקני איכות -iso , התאגיד הוסמך עד כה ב-4 תקני איכות ונושא בתו הזהב , כל זאת למען שיפור רווחת תושבי העיר.

הקמת התאגיד מאפשרת ניהול מושכל ויעיל של משק המים בעיר וקידום פרויקטים נחוצים באופן מהיר ומקצועי.

בעין כרמים שמנו לנו למטרה עליונה לשמור על בריאות הציבור ואיכות הסביבה וכן לעודד חיסכון במים, המשאב היקר ביותר המצוי בידינו.

כחברה המספקת שירותים רצופים לתושב, אנו מתחייבים לשרת באדיבות וביעילות את תושבי כרמיאל ולהבטיח את ייעוד ההכנסות ממתן שירותי אספקת המים להשקעה במערכות המים והביוב בעיר לרווחת התושבים.

נציגי העירייה בדירקטוריון התאגיד

  • מר אבינועם צפיר – יו”ר הדירקטוריון
  • גב’ סילביה דסקלו – חברת דירקטוריון
  • גב’ ענת משה – חברת דירקטוריון
  • מר כפיר כהן – חבר דירקטוריון