עיריית כרמיאל

ארכיון העירייה

מירי סולומון

ארכיון העיר הוקם במטרה לתעד, לשמר ולחשוף בפני הציבור חומרים המתעדים את ההיסטוריה של העיר ותושביה ואת פעילות העירייה.

הארכיון פועל בכפוף לגנזך המדינה במסגרת חוק הארכיונים ובכפוף לחוקי חופש המידע, הגנת הפרטיות וזכויות יוצרים ומהווה מאגר מידע סטטוטורי היסטורי מרכזי של העיר.

עיר איננה רק חיי ההווה והעתיד, אלא גם העבר, כדברי יגאל אלון: “עם אשר אינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל”.

חוקרים, סטודנטים, עיתונאים, אנשי משפט, נציגי מוסדות, תושבי העיר וכל מי שמתעניין בהיסטוריה של חיפה מהווים את קהל היעד של ארכיון העיר ויכולים להשתמש במידע האצור בו לצרכיהם.

החומר הארכיוני כולל תצלומים, מפות, מודעות, קלטות וידאו, קלטות אודיו וכמובן מסמכים ותעודות.