עיריית כרמיאל

תוכניות מיזוג אוויר+בטיחות+מעלית

תוכנית מיזוג

תוכנית מיזוג 2

תוכנית מיזוג 3

מעלית

מיזוג אויר בית ספר נצנים-כרמיאל