עיריית כרמיאל

תוכניות פיתוח

תוכנית הריסה

תוכנית התארגנות בשטח

מסמך

אזור עם מחזור ואשפה

גשר

הפנייה לפרטים

מידות

צמחיה

קירות

תכנית פיתוח

תכנית ריצוף

מסמך 

השקייה

פרטי פיתוח