עיריית כרמיאל

הצגת צו המיסים לשנים 2024/25

לפניכם הצעת צו המיסים לשנים 2024, 2025 לעיונכם