עיריית כרמיאל

חינוך יסודי

המחלקה אחראית על ניהול כל מערך החינוך היסודי והעל יסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך מיוחד.
המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך ולקידום מערכת החינוך.
המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מהגן לבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבה ובמעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
כמו-כן המחלקה נותנת מענה תפעולי לבתי ספר ומקדמת תוכניות עירוניות במערכת החינוך.