עיריית כרמיאל

סקר נכסים – מידע לציבור

סקר נכסים (מדידות בתים) מבוצע בהתאם להנחיות משרד הפנים, המחייבות כל רשות מקומית בסקר זה אחת לחמש שנים. (כמו כן מעוגן בהחלטת ממשלה מס’ 2899 וחוזר מנכ”ל 02/2008) ופסק הדין של בית משפט העליון (2453/3) הקובע כי על כל רשות מקומית חובה לחייב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח הנכס (עד שתי ספרות אחרי הנקודה) ולחייב בהתאם.

מטרות הסקר

 • להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מס’ הנכסים וגודל הנכס בעיר.
 • להביא לשוויון בין התושבים בתשלום מיסים הקבועים בחוק ולגבות מס אמת ובשיטת מדידה אחידה.

כיצד פועל הסקר?

 • תהליך המדידות וסקר הנכסים החל בשנת 2017, במהלך תקופת הקורונה בשנת 2020 ביקשה העירייה לעצור את המשך המדידות אך בתאריך 03/08/20 התקבל במשרדנו מכתב חד משמעי של ממונה משרד הפנים במחוז, בו נאמר כי אי המשך ביצוע הסקר הנדרש הינו סיבה לביצוע הליכי אכיפה כנגד הרשות ע”י משרד הפנים ואף יש בכך עילה לחיוב אישי.
 • חברת המדידות שנבחרה מבצעת את המדידות בשטח לא לפני שהעירייה העבירה הודעה לבעלי הנכסים על הבדיקה למדידה הצפויה.
 • הבסיס לחיוב הארנונה לאחר המדידות הינו כמתחייב מצו הארנונה של העירייה ומפורסם באתר העירייה.
 • בימים אלה הועברו תוצאות הסקר אל בעלי הנכסים שנמדדו, כולל פרטים ליצירת קשר על מנת לאפשר לפנות לבירורים ולערעור.
גידול בשטח הנכס יכול להתקיים מסיבות שונות:
 • שיטות המדידה שונות היום ויותר מדויקות.
 • תוספות בניה לא חוקיות או לא מדווחות.
 • חישוב שטח משותף בבנין שלא חושב בעבר: גרם מדרגות, שטחים משותפים וכו’.
 • חישוב סנטף- כיסוי שקוף לפרגולה/מצללה אינו מחוייב בארנונה
 • מקלטים פנויים בבתים פרטיים אינם מחוייבים.
 • טעות במדידה.

הגשת ערעור

כיצד ניתן לערער?
 1. התשריט שנשלח אליכם התושבים, כולל נתונים ראשוניים על השטחים החייבים בארנונה. כמו כן צורף מכתב ובו תוצאות הסקר וממצאי המדידה וכן נתונים לגבי קבלת פרטים נוספים על דרכי הערעור ושאילתות בנדון.
 2. לכל תושב הזכות לערער על תוצאות המדידה. ככל תדרש מדידה נוספת המדידה תתבצע על חשבון העירייה.
 3. חשוב לציין כי תוצאות המדידה הנן לעיתים להגדלת הנכס ולעיתים אף להקטנה שכן ב – 12 שנים האחרונות לא בוצע סקר מדידות מקיף ומקצועי וממצאים רבים נסמכים על נתונים בעת אישור טופס אכלוס הנכס לפני שנים רבות.
 4. תושב המבקש לערער על תוצאות המדידה יכול לפנות במייל לכתובת: gvia@karmiel.muni.il

קבלת קהל

קבלת קהל תתקיים בימים:

 • יום א’ בשעות 16:00-18:00
 • א’ ,ג’, ה’ בשעות 08:30-12:00

יש לזמן תור במערכת זימון תורים באתר העירייה – https://bit.ly/39S0ItY.

שעות מענה טלפוני:
בימים: ימים ב, ג, ד, ה בשעות  14:00-15:45 בטלפון: 04-9085628 

פנייה בווצאפ 24 שעות ביממה בטלפון: 054-9584937

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות שעשויה להיגרם לכם ומבקשים את שיתוף הפעולה והסבלנות.
כל פניה תיבדק בתשומת לב ולעומק.