עיריית כרמיאל

כלכלה מעגלית: הפתרון למשבר הקיימות

עיריית כרמיאל וכתר גאות להציג מיזם איסוף ומיחזור פלסטיק.

מטרת המיזם: העלאת המודעות והחשיבות למיחזור מוצרי פלסטיק ומתן פתרון קצה לפסולת פלסטית.

ניידת מיחזור הפלסטיק של כתר והעירייה תאסוף פסולת פלסטיק מהתושבים. המוצרים שיאספו יועברו למיחזור ומשם לייצור כסאות, ספסלים ומוצרים חדשים שיוצבו ברחבי העיר לרווחת התושבים.

עיריית כרמיאל ו- “כתר” גאות להציג מיזם חדש שמטרתו לקיחת אחריות על איסוף ומיחזור הפלסטיק בארץ ובעולם. כך, במקום שמוצרי פלסטיק יועברו להטמנה, הם יאספו וימוחזרו ע”י כתר.

כיצרנית מוצרי הפלסטיק הגדולה בעולם, כתר מובילה מהלך קיימות אחראי זה ששאיפתו היא מתן פתרון קצה לפסולת הפלסטיק של תושבי כרמיאל בערים נוספות בארץ ובעולם. המהלך כולל: הסברה, איסוף, מיון, גריסה ושימוש מחדש בפסולת הפלסטיק כחומר גלם. כך למעשה פסולת הפלסטיק תהפוך למוצר חדש לגמרי, דוגמת ספסלים, כסאות או מחסנים, שיוצבו במרחב הציבורי של עיריית כרמיאל, לרווחת התושבים ומוסדות החינוך. תושבי העיר אינם משלמים על השירות והוא ממומן ללא מטרת רווח ע”י כתר, כחלק מפעילויות האחריות הסביבתית של החברה.

בהשראת חזון הכלכלה המעגלית, פעולות אלו יסייעו להעלאת המודעות והחשיבות למיחזור פלסטיק, הפרדתו מפסולת כללית ושימוש חוזר בו כחומר גלם. זאת, בניגוד לפלסטיק חד פעמי, שתהליך המיחזור שלו מורכב ולכן ברוב המקרים פסולת זו נשלחת להטמנה ובכך מייצרת נזק ארוך טווח לסביבה.

במסגרת הפרוייקט,  לרשות תושבי כרמיאל אשר ברשותם פסולת פלסטיק, עומד מוקד עירוני באמצעותו ניתן להזמין את ניידת המחזור של כתר והעירייה לכתובת האיסוף. מוצרי הפלסטיק כגון: כיסאות, שולחנות, מחסנים, צעצועים, ארגזי כלים ועוד, נאספים ומועברים למתקני מיחזור מתאימים עד שיוחזרו כמוצר חדש לחלוטין להנאת התושבים.

ניידת המיחזור אוספת כל מוצר פלסטיק שאינו חד פעמי, גם כאלה שלא יוצרו על ידי כתר, אך לא תאסוף פסולת פלסטיק חד פעמי מסוג כלים חד פעמיים, שקיות וכדומה. הפרויקט הינו ארוך טווח ומטרתו להעלות את המודעות ולהנחיל בקרב תושבי העיר ומחוצה לה את חשיבות מיחזור מוצרי הפלסטיק, בכך כתר מעניקה חיים חדשים למוצרים שאינם רצויים עוד ומונעת מהם להגיע להטמנה ולזהם את הסביבה.

חייגו למוקד 106 וניידת המיחזור תגיע אליכם!