עיריית כרמיאל

רישום למאגר הספקים והקבלנים

לשאלות והבהרות

נוהל הצטרפות למאגר הדיגיטלי של ספקים וקבלנים

עיריית כרמיאל מזמינה ספקים וקבלנים להגיש בקשה להצטרף למאגר דיגיטלי של ספקים/קבלנים  באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת כמפורט להלן

המאגר ישמש את העירייה לצורך פנייה לרשומים במאגר, בהתאם לנוהל הצעות מחיר במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ”ח-1987 וכן עשוי לשמש את ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה לצורך התקשרות במכרזי זוטא, בהתאם לסעיף 8 לתקנות.

את כל מסמכי הפנייה יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

לאור המעבר למערכת הממוחשבת החדישה, נדרשים כל הספקים המעוניינים לעבוד עם עיריית כרמיאל, לבצע רישום כאמור. 

רשאים להירשם קבלנים בכל סוגי העבודות המפורטות להלן וספקים של מוצרים המפורטים להלן:

תיאור עבודות מול אספקה
עבודות קבלניותאספקת טובין
התקנת מתקני משחק וריהוט רחובציוד משרדי
מערכת הגברה ותאורהריהוט משרדי ולגנים
הסעותמוצרי חשמל תאורה ונגינה
עבודות אבטחה וניקיוןחומרי בניין ואספקה טכנית
שליחויותמתקני משחקים ושעשועים
נגרותאספקת כיבוד ומזון וסדקית
בנייה כלליתמערכות כיבוי אש
מסגרות וחרש מתכתחומרי ניקיון דגלים שלטים וכרזות חוצות
אלומיניוםציוד היקפי למחשבים
זגגותבמות פודיום ומחסומים
גינון וגיזוםתצלומי אויר
איטום גגות ומקלטיםאספקת דלק וסולר גז
צנרת מים וביובציוד ספורט
תשתיות ופיתוחהגברה ותאורה
מערכות מיזוג אוירעגלות אשפה מכלי אצירה ומחזור
סימון כבישים ומדרכותחומרי הדברה
חשמל מבנים ומאור רחובותאביזרי בטיחות וגהות
אביזרי בטיחותאספקת גינון
אחזקת מדחסיםמזגנים ומתקני קירור
אחזקת ציוד וכיבוי אש 
אחזקת בריכות שחיה וטיפול מים 
פינוי אשפה ופסולת 
וטרינריה 
מוסכי רכב 
מנעולן