עיריית כרמיאל

לשכת סגנית ראש העיר

מירב שלג

קבלת קהל בתיאום מראש

משרד – 04-9085521

מייל: nataly_b@karmiel.mun.il

 

תחומי אחריות

  • עליה וקליטה-עידוד עליה וקליטה של עולים חדשים בעיר מרחבי העולם.
  • מאבק באלימות, סמים ואלכוהול – גיבוש תכנית עירונית למניעת האלימות בקהילה, הגברת מודעות למניעת שימוש בסמים מסוכנים ואלכוהול באמצעות.
  • איגום משאבים ושיתופי הפעולה בתחום.
  • קידום הספורט בעיר (הישגי, עממי)

פרויקטים מיוחדים

  • תכנון קריית הספורט בעיר
  • תכנון מרוץ לילה
  • אירוע ״זמן במה״ – לסקטור הפרטי
  • הקמת אנדרטה לזכר גיבורי מלחמת העולם השניה שהינם תושבי העיר
מכהנת בועדות עירונית
ועדהתפקיד בועדה
מכרזיםיו”ר
ספורטיו”ר
קליטהיו”ר
מאבק בנגע הסמים המסוכניםיו”ר
מיגור אלימותחברה
מל״חחברה
איכות הסביבהחברה
משנה לתכנון ובניהמ״מ