עיריית כרמיאל

הנחיות להכנת תכנית בטיחות

הנחיות להכנת תכנית בטיחות להתארגנות אתר – בניה פרטית

התכנית תהיה חתומה בידי הקבלן, אשר מונה ע”י בעל ההיתר בהתאם לסעיף 71 (א)(2)
תכנית ארגון אתר תערך ברמת פירוט של 1:100, תהיה על רקע מפת מדידה להיתר ותכלול את כל המרכיבים האלו:

2.1 מיתאר המבנה המתוכנן

 • 2.2 גידור האתר ( גדר קשיחה ואטומה ) כולל סוג החומר ( איסכורית ) , גובה גדר ( לא יקטן מ- 2.0 מ’ ). הגדר תהיה חלקה וללא בליטות וללא מפגע העלול לסכן את הולכי רגל.
 • 2.3 סימון מקום שער כניסה / יציאה לרכש ולהולכי רגל, כולל רוחבם וגובהם.
 • 2.4 סימון מיקום התקנת שלט אתר בניה בחזית הראשית/ בכניסה לאתר במקום הבולט לעין ועליו פרטים של בעל ההיתר, קבלן מבצע שלד, אחראי לביצוע השלד, אחראי לביקורת הביצוע כגון: שם מלא, מספר רישיון, מספרי טלפון.
 • 2.5 סימון מבנים קיימים ומקומות מאוכלסים בסמיכות לאתר ובמיוחד מבני ציבור, רשת חשמל, מערכת מים, ביוב, כבישים ודרכים ציבוריות, שצ”פים, שפ”פים.
 • 2.6 סימון מיקום חפירה ואחסון עבודות עפר.
 • 2.7 סימון מבנים לאחסון, שטחי התארגנות, חניה זמנית, כולל גודלם.
 • 2.8 סימון מבנים ורכיבים להריסה או פינוי.
 • 2.9 סימון מיקום חיבור אתר בניה לתשתיות לצורכי בניה ( שעוני מים וחשמל ). ארונות חשמל יהיו סגורים ונעולים, ללא אפשרות גישה לאנשים שאינם מורשים לכך.
 • 2.10 פתרון להגנת על הולכי רגל מפני נפילת חפצים ורכיבים ( גגונים ) . במידה ואין צורך בגגונים נדרש לכתוב בתכנית אין צורך בגגון.
 • 2.11 סימון מיקום גנרטור זמני ,במידה ויידרש שימוש בו באתר, הוא יהיה מושתק.
 • 2.12 מיקום להצבת שירותים כימיים/ ביולוגיים.