עיריית כרמיאל

בחירת בעלי מקצוע

לאחר בחירת הנציגות ועו”ד מלווה הגיע השלב אשר יאפשר את הוצאתו לפעול של הפרויקט – שלב בחירת היזם. מומלץ לערוך מכרז ולבחור מתוך המועמדים את איש המקצוע המתאים והראוי ביותר לאחר השוואה מעמיקה בין ההצעות השונות וניהול משא ומתן. זכרו, על מנת שיזם יוכל לקדם פרויקט, הוא זקוק להסכמת בעלי הנכסים (לפחות 67% מבעלי הדירות מכל “המתחם” – מספר המבנים הדרוש כדי להקים עליו פרויקט התחדשות עירונית)

מה במקרה שבו העירייה היא זו שעושה תכנית למתחם? חשוב להבין: ישנם מתחמים אשר מקודמים ע”י יזם וישנם שכונות המקודמות ע”י העירייה בעצמה, כלומר – היא זו שמכינה את התב”ע (תכנית בנין עיר) למתחם שמאושרת ע”י מוסדות התכנון. במקרה כזה, רק לאחר שהתב”ע מאושרת, יזמים/קבלנים יכולים להתקדם לשלב המימוש – כלומר להוציא היתרי בניה לפי החוקים שנקבעו בתב”ע. אם המתחם שלכם הוא כזה – שימו לב שמה שמובטח לכם בהסכם אכן תואם את הנחיות העירייה!

 

לא בטוחים? פנו אל המינהלת לייעוץ

לפני החתימה על הסכם פינוי–בינוי חשוב:

  1. לקבל יעוץ משפטי מעורך דין שנבחר על ידי בעלי הדירות ובחן את ההסכם טרם החתימה.
  2. לקרוא ולהבין את ההסכם ונספחיו, בליווי עורך הדין מטעמכם.
  3. לחתום על ההסכם רק בנוכחות עורך הדין מטעמכם ולוודא קבלת העתק של מסמכי ההסכם עליו חתמתם.
  • מהן חובות היזם על פי החוק?
  • אילו ערבויות ניתנות לבעלי הדירות?
  • על מה כדאי לנהל משא ומתן עם היזם?

כל זאת ועוד קראו במדריך להסכם פינוי-בינוי