עיריית כרמיאל

מידע ליזמים

רוצים לקדם תוכנית התחדשות עירונית בכרמיאל? מעוניינים להבין מה הם הנהלים העירוניים הקיימים?

הגעתם למקום הנכון. 

כרמיאל פועלת בהתאם להנחיות ונהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במטרה לקדם תוכניות התחדשות בצורה הטובה, השקופה והיעילה ביותר, תוך שיתוף פעולה מלא בין הרשות, היזמים והתושבים.

בעמוד זה תמצאו את הנוהל העירוני לקידום תכניות התחדשות עירונית והנחיות לעבודה חברתית, בכלל זה הנחיות להכנת דו”ח חברתי, כנסי דיירים ומפגשי שיתוף ציבור.

  1. נוהל התחדשות עירונית – כרמיאל
 

מיזמי התחדשות עירונית הינם מורכבים והצלחתם מתאפשרת באמצעות שיתוף פעולה של הרשות המקומית, מוסדות התכנון, יזמים ותושבים. כדי לייעל את התהליך ולייצר שקיפות וודאות עבור כל הגורמים, אישרנו נוהל לקידום התחדשות עירונית התואם למדיניות המקומית.

הנוהל כולל בנוסף הנחיות לעבודה חברתית שתלווה את תהליכי התכנון ושלבי הפרויקט השונים על מנת שהתושבים יהיו שותפים לתהליך, יקבלו מידע אמין ומדויק וכדי שזכויותיהם לא יפגעו.

המהלכים המתוארים בנוהל זה יתקיימו מול פורום ההתחדשות העירונית הכולל את מהנדס העירייה או נציג מטעמו, נציג הועדה המקומית, המנהלת האזורית להתחדשות עירונית, אחראית תחום התחדשות עירונית בעירייה, נציג/ה מטעם הרשות בתחום חברה/קהילה וכן גורמים נוספים בהתאם לצורך.

  1. מטרות הנוהל
  • הגדרת השלבים והדרישות לקידום פרויקטים להתחדשות עירונית במסלול יזמים.
  • מתן מידע והגברת האמון והציפיות בין כלל הגורמים המשתתפים בתהליך- יזמים, דיירים, נציגויות והעירייה.
  • הגדרת הדרישות החברתיות והקשר עם הדיירים במתחם לכל אורך התהליך.
  1. תהליך הגשת בקשה לקידום פרויקט פינוי–בינוי:

גורם המעוניין להגיש הצעה ליוזמה למתחם התחדשות עירונית נדרש להגיש טופס בקשה לבחינה ראשונית אשר יפרט נתוני התכנות בסיסיים אודות תכנון המתחם, מגיש היוזמה וסטטוס התארגנות הדיירים (נספח א’ – טופס דיגטלי).

הבקשה תידון בפורום התחדשות עירונית. פורום ההתחדשות העירונית יבחן את עמידת ההצעה במדיניות המקומית (תכנונית וחברתית) וישיב למגיש היוזמה מענה בנוגע להמשך התהליך. במקביל המנהלת תיידע את תושבי המתחם כי ניתנה למגיש היוזמה תשובה להמשיך בבחינת התהליך למיזם התחדשות עירונית בכתובת מגוריהם.

בהנחה והתכנית תואמת מדיניות ויש לה התכנות היא תקודם לפי השלבים המתוארים בתרשים הזרימה:

נוהל יזמים

תרשים זרימה

טופס בקשה לדיון ראשוני

  1. הנחיות ודרישות לעבודה חברתית במיזמי פינוי-בינוי

כל יוזמה להתחדשות עירונית בכרמיאל נדרשת להיות מלווה בתהליך חברתי מעמיק עם הדיירים ובעלי הדירות במתחם, אשר ילווה על ידי יועצ/ת חברתי/ת כפי שמפורטות במסמך ההנחיות המצורף.
מסמך זה הוא מסמך משלים ונלווה לנוהל העירוני לקידום תכניות התחדשות עירונית, וכן ל”מדריך להכנת דו”ח חברתי” של הרשות הממשלתית