עיריית כרמיאל

נציגות דיירים – המפתח להצלחת הפרויקט!

הכוח הוא קודם כל בידיים שלכם – בעלי הדירות. כל פרויקט התחדשות עירונית דורש בחירה מוסדרת של נציגות דיירים לכל בניין. כיום נציגות הדיירים הינה חובה בפרויקטים של התחדשות עירונית! זו כבר מעבר להמלצה, יזמים אינם יכולים להגיש בקשה לתיאום מקדים בעירייה ללא הוכחה כי קיימת נציגות רשמית (או תהליך להקמתה) בהתאם לנהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

למה חשוב לבחור נציגות דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית?

מטרת הנציגות היא לשמש כקולם של הדיירים בתהליך, לסייע בבחירת בעלי מקצוע (עורך דין מטעם הדיירים, יזם, מפקח על הבניה(, ניהול המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם וכו’.

נציגות הדיירים פועלת בהתנדבות, ואינה יכולה לחתום בשם אף דייר אחר.

*גם דיירי דיור ציבורי יכולים לקחת חלק בנציגות! הם אינם רשאים להצביע על היבטים חוזיים וכספיים, אך חשוב שיהיו מעורבים בתהליך מאחר והם זכאים לקבל דירה בפרויקט החדש.

המנהלת לרשותכם בכל שאלה או התלבטות בנושא נציגות דיריים, תפקיד הנציגות, בחירות והתארגנות

 

עיקרי התחייבות הנציגות

-לפעול בשקיפות וללא משוא פנים לייצוג מרב האינטרסים והדעות בבניין המשותף.

-לפעול לקידום הפרויקט ומימושו אגב סיפוק מיטבי של הצרכים ושל הרצונות של מרבית הדיירים בבניין.

-להימנע מיצירת כל קשר עם גורם יזמי, לרבות מארגנים, בהקשר של הפרויקט הרלוונטי, שלא במסגרת הנציגות.

-להימנע מכל שימוש בעמדת הנציגות להשגת מטרות אישיות באופן שאינו שקוף.

 בפומבי, ובפרט בפני יתר הדיירים, על כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים.

-לפעול לעדכון שוטף של דיירי הבניין על התקדמות הפרויקט (פרוטוקולים של ישיבות, החלטות ואישורים שהתקבלו וכיו”ב)

-לתפקד כגוף מתווך הפועל להפצה של מידע ולסיוע בקבלת החלטות, ולא כגוף הפועל להחלטת החלטות חשובות בשם הדיירים בבניין.

-לפעול להענקת תוקף מחדש של הנציגות בכל שלוש שנים או לפעול לבחירות ולמינוי מחודש.

איך בוחרים נציגות?

 1. כינוס אסיפת דיירים
 • רצוי כי כלל הדיירים בבניין המשותף יתכנסו לאסיפה וידונו באפשרויות העומדות בפניהם: מסלול ההתחדשות הרצוי, הגורם המקדם ועוד.
 • הודעה על אסיפה תתפרסם לכל הדיירים ובעלי הנכסים על גבי לוח המודעות, בתאי הדואר הפרטיים ובטלפון לבעלי נכסים שאינם מתגוררים בבניין.
 • באסיפה יוסברו בהרחבה תפקידי הנציגות, ההחלטות המהותיות שעליה לשתף בהן את שאר בעלי הדירות ואופן העברת המידע
 • מומלץ (או חובה?) לתעד את האסיפה בפרוטוקול ולהפיץ לכלל הדיירים ובעלי הנכסים שאינם מתגוררים בבנין
 1. מינוי הנציגות והסמכתה
 • לקראת תום האסיפה יציעו עצמם לתפקיד דיירים, המעוניינים להיות שותפים ולהתנדב לנציגות, ושאר הדיירים ימנו אותם לנציגיהם
 • המינוי מתבצע ע”י חתימה על כתב הסכמה והנציגים חותמים על כתב התחייבות כלפי שאר הדיירים (קישור להורדת מסמכים לדוגמא בתחתית העמוד) – כתב ההסמכה יכנס לתוקף רק לאחר החתמת 51% לפחות מבעלי הנכסים.
 • פרוטוקול מפגש בחירת הנציגות וכן כתב ההסמכה החתום יפורסמו לכלל הדיירים

מבנה הנציגות

 • נציגות תיבחר לכל בניין משותף או כניסה בבניין
 • מומלץ כי הנציגות תכלול מספר אי-זוגי של נציגים, כדי לוודא יכולת החלטה
 • במתחם גדול יחברו נציגויות הבניינים המשותפים הנכללים בפרויקט לכדי נציגות אחת, והיא שתייצג את כלל המתחם
 • הנציגות תכלול, ככל האפשר, את מגוון הצרכים, הגילאים והשפות בבניין וכן את מגוון הדעות באשר להתחדשות עירונית

 

להרחבה קראו את המדריך לבניית נציגות דיירים לארגון תהליך התחדשות עירונית ולקידומו.

כאן ניתן להוריד כתב הסמכת נציגות