עיריית כרמיאל

הנחה בארנונה לסטודנטים

הנחיות להגשת הנחה בארנונה עפ”י מבחן הכנסה לסטודנטים – 2024

סטודנט/ית יקר/ה, להגשת הבקשה לשנת 2024 יש להגיש מסמכים החל מ – 20/02/2024

בקשות לקבלת הנחה לשנת 2023 הסתיימו.

לנוחיותך השנה ממשיכים את הגשת הבקשות במערכת מקוונת.

דגשים:

 • לפני הגשת הבקשה עליך לקרוא מסמך זה בעיון ולהכין  מראש את כל המסמכים הנדרשים המפורטים מטה.
 • בקשה לסיוע שלא תמולא במלואה או שיחסרו בה האישורים הנדרשים,  תידחה ללא דיון בבקשה.
 • ההנחה תבחן על פי מבחן הכנסה ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים.
 • גובה ההנחה יכול להשתנות בהתאם לקריטריונים ולנתונים שיוצגו על ידי הסטודנט.
 • יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון.
 • עם סיום הגשת הבקשה יתקבל אישור ומספר פניה.

הנחיות להעלאת המסמכים באתר המקוון

 • אין להתחיל במילוי טופס הבקשה לפני שווידאת שכל המסמכים הנדרשים נמצאים ברשותך.
 • שים לב: יש לצרף מסמכים בפורמט: pdf, jpg , jpeg , png בלבד!
 • עדיף להשתמש באפליקציה מסוג CamScanner לצילום מסמכים ולא במצלמת הסמארטפון הרגילה.

להלן פירוט מסמכים / האישורים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה

 • תעודת זהות-  מועמד/ת רווק/ה- יש לצרף תעודת זהות וספח.
 •  מועמד/ת נשוי/אה יש לצרף תעודת זהות וספח של המועמד/ת וספח של בן/בת הזוג.
 • אישור לימודים –  יש לצרף אישור לימודים לשנת תשפ”ד.
 • חוזה שכירות  בתוקף על שם הסטודנט/ית השוכר.

אישורים נוספים: (אנא צרפ/י רק במידה ואחד מהטפסים רלוונטיים אליך):

 • תלושי שכר אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023.
 • אישור מועמד לא עובד מביטוח לאומי .
 • אישורי מלגות.
 • דמי שיקום ונכות – (אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023).
 • הכנסות מקצבאות – (אוקטובר/נובמבר/דצמבר לשנת 2023).
 • תדפיסי בנק עו”ש עבור החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת 2023 הכוללים שם סטודנט ולוגו של הבנק – כלומר אישור רשמי (לא יתקבלו אישורים בפורמט אקסל).
 • הכנסות עובדים/ות עצמאיים/ות – יש לצרף דו”ח שומה על ההכנסה, מאושר על יד פקיד/ת שומה או רו”ח, שנקבע בשנת המס האחרונה ( לשנת 2023).
 • אישורים נוספים במידת הצורך. 

חשוב: ההנחה ניתנת לשנה קלנדרית, ולא לפי תוקף של חוזה השכירות.

מועד אחרון להגשת הבקשה  הינו עד-  31/12/2024

להגשת הבקשה להנחה בארנונה לסטודנטים השוכרים דירה בכרמיאל לחצו  כאן

 • לנוחיותך, מצ”ב טבלת ההכנסות החודשית לבחינת הזכאות להנחה כאן

לברורים:

 אלינה ברומברג – אחראית הנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה

טלפון       04-9085631

דוא”ל elina@karmiel.muni.il

פרטי התקשרות:

מייל: gvia@karmiel.muni.il

פקס: 04-9085629