עיריית כרמיאל

מחלקת אכיפה ועסקים

מחלקת עסקים ואכיפה ממונה על טיפול שוטף בגביית ארנונה לעסקים, אגרות שילוט, בנייה והיטלים, חנייה, גזרי דין של בית המשפט לעיניים מקומיים, פיקוח ועוד.

המחלקה אחראית גם על כל נושא אכיפת הארנונה, אגרות והיטלים על פי התקנות.

תחומי פעילות

מנהל מחלקת עסקים ואכיפה, מזכירה, פקח שילוט ו-4 פקידות אכיפה ועסקים אשר עוסקות במתן מענה לעסקים, אכיפה מינהלית, טיפול מול עו”ד לאכיפה משפטית וטיפול בחובות אבודים והשלמת תהליך מחיקה על פי חוק באישור משרד הפנים לזכאים.

ממונים על הגביה, עובדי עירייה אשר הוסמכו מטעם משרד הפנים כפקידי גביה ועשרות גובי מס.

אכיפת החובות תחילתה במשלוח דרישות לתשלום חוב לחייבים ע”י צוותי האכיפה שבמחלקה.

משלא הסדיר החייב את חובו, על אף משלוח דרישות תשלום, יחלו צוותי האכיפה בנקיטת פעולות גביה, כולל: עיקולי כספי חייבים בחשבונות בנק וכרטיסי אשראי, עיקולי צד ג’, עיקולי משכורות, עיקולי רכבים, עיקולי מיטלטלין, רישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין בגין זכויות שיש לחייב במקרקעין ועוד.

בנוסף, המחלקה פועלת לאכיפת הגביה גם בדרך של גביה משפטית מחייבים, גביה מבעלי שליטה, טיפול בהמחאות שחוללו באמצעות לשכות הוצאה לפועל וכן מטפל בחובות חייבים המצויים בחדלות פירעון עקב הליכי פשיטת רגל / חברות בפירוק.

מתוך מדיניות העירייה לשירות ישיר ומחויבות מיטבית, העירייה פועלת במינימום הפרטה ולפיכך כל צוות המחלקה, למעט העו”ד המלווה, הינם עובדי עירייה. אי שימוש בחברות אכיפה חיצוניות מעלה את רמת השירות לתושב ומפחיתה עלויות תפעול באופן ניכר (מאות אלפי שקלים בשנה).

שעות המענה הטלפוני 04-9085606 בימים שני עד חמישי  14:00-15:45

מנהל מחלקת אכיפה: אברהם צבי  טלפון:  049085605  מייל: zvi_a@karmiel.muni.il

ראש מדור אגרות בניה והיטלים: ברכה אביטן  טלפון: 04-9085633   מייל: bracha_a@karmiel.muni.il

ראש מדור אכיפה: אירינה סטנובסקי  טלפון: 04-9085623    מייל: erena_s@karmiel.muni.il

פקידת אכיפה: מרינה וינר  טלפון 04-9085622  מייל:  marina_s@karmiel.muni.il

פקידת אכיפה ועסקים: שירן ששון  טלפון: 04-9085737  מייל:  medidot@karmiel.muni.il

פקח שילוט: שלומי עובדיה  טלפון: 04-9085515   מייל:  Shlomi_o@karmiel.muni.il

מזכירת מחלקת אכיפה: עדן אלבז  טלפון: 04-9085605   מייל: eden_e@karmiel.muni.il