עיריית כרמיאל

מחלקת גבייה

ירדנה חוסלקר

בהתאם לחזון ראש העיר לספק שירות מיטבי ומירבי לתושב, מחלקת הגביה, הינה הזרוע המבצעת לגביית תשלומי חובה על פי חוק מכל מחזיקי הנכסים בעיר.

מחלקת הגביה עומדת לשירותי תושבי ומחזיקי הנכסים בעיר, לשם סיוע בנושאי החיובים והגבייה השונים, תוך מתן הסברים למהות החיובים והחובות, ובמטרה למצוא פתרונות ומענים כלכליים. כאמור הכספים הנגבים במסגרת תשלומי החובה הינם המקורות למימון מתן שירותים שונים, ברמה גבוהה: טיאוט רחובות, איסוף אשפה, גינון ציבורי, חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, שירותי תרבות וספורט ועוד.

תשלומי החובה הינם מקור משמעותי המהווה מעל למחצית ממקורות התקציב הרגיל למימון הפעולות השוטפות להפעלת השירותים השונים בעיר.

תפקידי מחלקת הגביה

 • גביה שוטפת של תשלומי חובה: ארנונה, אגרות והיטלים.
 • קבלת קהל לשם בירור זכויות, חובות ואופן החיוב הכספי של מחזיק הנכס
 • ביצוע הוראות קבע וגביה מרוכזת
  • ביצוע הנחות ופטורים על פי הארנונה החוק
  • ​החלפת מחזיקים בנכס
 • טיפול בכל הקשור להכנסות העצמיות של העירייה
 • טיפול בהשגות ובעררים בהתאם לפקודת העיריות
 • ביצוע סקרים ובדיקת נכסים
 • עריכת ושליחת הודעות שומה חדשות במועד לנכסים חדשים
 • מעקב וטיפול אחר חיובים ותשלומים

צוות מחלקת גביה:

צוות גביה ומחלקת פקידות: