עיריית כרמיאל

אנשי קשר

אודי איזק

שני ברמן מדניק