עיריית כרמיאל

בית ספר אופק

מי אנחנו? כמה מילים עלינו...

מתוך כבוד ואהבת האדם אנו מובילים את העשייה החינוכית בבית הספר.

  “אופק” הוא בית חינוך תומך, מכיל, אוהב, מכוון צמיחה הרואה ומאמין כי כל תלמיד.ה עולם ומלואו בעל.ת מכלול יכולות ועוצמות לממש עצמו.ה. בית בו חשים אחריות עמוקה להצלחת כל פרט, קשובים לצורכיו, לכישוריו, לדרכי מסוגלותו, ובשיח דיאלוגי שיתופי מפתחים את האופק האישי  בהיבט הרגשי, החברתי, הלימודי, הסביבתי.

 אנו מזמנים לתלמידים, במגוון מרחבים, התנסויות לימודיות, פעלניות, חברתיות, ערכיות, המתבססות על חוויה שיתופית פעילה, משחקית, תנועתית, חקרנית וטכנולוגית הנותנות ביטוי לייחודיות של כל לומד.ת. בוגר בית הספר ירכוש כלים ומיומנויות לפיתוח לומד יוזם ועצמאי היודע לזהות את חוזקותיו ומסוגל  להשתמש בהן להעצמתו האישית ולמען הסביבה.

 שיתופיות וקהילתיות מובילים אותנו בתהליך החינוכי באמצעות חיבורים בין המרחב הפדגוגי למרחב הסביבתי-קהילתי, אנו מחנכים למנהיגות ערכית ופועלים לחזק את תחושת השייכות, הגאווה והמעורבות לקהילת בית הספר, לעיר, לחברה ולמדינה.

“אופק” הוא  בית המעצים את האדם והקהילה מבסס את פועלו על ערכים של מצוינות, אחריות אישית, מעורבות קהילתית ואהבת הארץ.

הערכים המובילים אותנו –  שייכות, דיאלוג, בחירה, אקטיביזם חברתי – באים לידי ביטוי במרחבים של משחק, יצירה, תיאטרון, תנועה, טכנולוגיה, רובוטיקה, אומנות, ספורט, מעודדים ומטפחים את התלמיד.ה לצמיחה רגשית, לימודית, שיתופית, סביבתית, קהילתית.

בית הספר יעניק לכל הבאים בשעריו תחושת שייכות, מסוגלות ויאפשר לחלום, להעז, להצליח.

"אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול לעשות את זה" (וולט דיסני).