עיריית כרמיאל

בית ספר האיריסים

בית ספר קהילתי האיריסים

הינו בית חינוך אוהב, המאמין כי כל אחד ואחת יכולים להצליח באמצעות חינוך אישי. בית הספר מהווה בית לכל באיו: אנשי צוות, תלמידים, הורים והקהילה. הקשרים ומערכות היחסים מהווים את הבסיס והיסוד לבית זה.

בית הספר רואה בתלמידיו את דור ההמשך שיוביל את חברת העתיד ושואף כי תהיה זו חברה פלורליסטית וסובלנית. הוא מהווה דגם לחברה שכזו, בכך שמיישם הלכה למעשה את ההבנה כי בני האדם שונים זה מזה, כל אחד ייחודי בדרכו ובעל זכות ויכולת להגיע למצוינות אישית, כלומר למיצוי הפוטנציאל האישי, וזאת באמצעות אופני חינוך רבגוניים המותאמים לצרכי התלמידים השונים.

בית הספר מכיר בזכותו וביכולתו של התלמיד להכריע הכרעות חשובות הנוגעות לעולם הלמידה שלו ומכשיר לומדים אוטונומיים בעלי מכוונות עצמית המסוגלים ללמוד, לבחור, להעריך, ליזום ולתכנן את פעולותיהם באופן עצמאי. אצלנו חווית הלמידה מותאמת ללומד, מפתחת מודעות עצמית ואינטליגנציה רגשית, סקרנות ועניין.

המרחב הקהילתי תומך שותפויות ומחזק תחושת גאווה ושייכות של הפרט למעגלי השייכות השונים. וכאשר הילד חש שייך ומאושר וכי העשייה הבית ספרית מזמנת עניין, בחירה, ומעורבות אמיתית בקהילה ובסביבה, השמיים הם הגבול. נוצר דיאלוג מבוסס אמון, נפתחת דלת עבור היכולות המיוחדות, עבור אזורי החוזק עבור צמיחה אותנטית שמביאה תחילה לביטוי אישי ובהמשך גם להצלחה ומצוינות.

בית ספר “האיריסים” הינו ארגון לומד בהתחדשות מתמדת, הצוות החינוכי בבית

הספר מקצועי, איכותי ומסור.

מטרתנו שתלמידנו יגדלו להיות אנשים שלמים ומאושרים.