עיריית כרמיאל

בית ספר מוריה

אורי פנחס

בית ספר מוריה מתמקד בכמה פרמטרים מרכזים

ההון האנושי בביה״ס שזהו הצוות החינוכי של ביה”ס רואה חשיבות בקשר האישי עם התלמידים בקידום הלמידה והכי חשוב באקלים  הבית ספרי, לכן הצוות עובר מידי שנה הכשרות בנושא, מבצע שיח אישי, למידה בקבוצות קטנות.

בתקופה זו אנו רואים חשיבות רבה להיות רלוונטי עבור התלמידים,  לכן הסביבה הלימודית, בה מתקיים המפגש בין המורה לתלמידיו, ובינם לבין חומרי הלמידה, מהווה צומת שבו יכולה לפרוח למידה משמעותית עבורם. זה מתבטא בסיסה האנושית וכמובן במענה הפדגוגי.
פרויקטים המבצעים בביה”ס:
תוכנית לימודי אנגלית לכיתות א,ב
תוכנית לימוד של עץ החשיבה, למידה בעזרת משחקים.
חוג זומבה לתלמידות
חוג תכנון פיננסי עבור בוגרי ביה”ס כיתות ו
חדר דימנילאקס
חדר מחשבים חדשני
ועוד…

אנו רואים את שיתוף הקהילה כנדבך מאוד חשוב כקשר ישיר לציבור בעיר וקידום פרויקטים עירונים.
שיתופי פעולה עם הורי ביה”ס ועם הקהילה