עיריית כרמיאל

בית ספר ניצנים

בית הספר החברתי ניצנים, הינו בית ספר חברתי ברוח הפדגוגיה החברתית, שפותחה ב”דרור בתי חינוך”. 

הפדגוגיה החברתית מניחה במרכזה את האדם והחברה. היא מתייחסת לכך שהחניכים הם חלק מהחברה הסובבת אותם ומטפחת את מכלול הכישורים, המיומנויות ואופני החשיבה שיאפשרו להם  לקחת חלק פעיל ומוביל ביצירת חברה טובה עבור עצמם ועבור אחרים, בהווה ובעתיד.

בבית הספר החברתי, הוראת מיומנויות היסוד על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לסטנדרטים המצופים, מתקיימת בתוך מסגרת חינוכית שבצורה מכוונת ובאמצעים רבים בונה את הכיתה כקבוצה חברתית. 

אנו רואות בכיתה, קבוצה הלומדת ומתחנכת יחדיו, בה לכל חניך וחניכה יש מקום בטוח והזדמנויות להתפתחות אישית וחברתית,  ולהגברת תחושת השייכות לחברת הילדים, לבית הספר ולקהילה. בבית הספר יש תכנית מיוחדת ומקיפה להוראת שפה וטיפוח אוריינות. אנו מאמינות שחינוך המעניק כלים להשתתפות פעילה בחברה מתבסס על טיפוח כישורי שפה ברמה גבוהה וטיפוח יכולות הדרושות להצלחה אקדמית והצלחה בעולם העבודה בכל מסגרת עתידית.

הלמידה החברתית היא למידה התנסותית המחוברת לחיי החניכים, מפתחת שפה רגשית וחברתית, ומשלבת בין תחומים ועולמות תוכן.

 בבית הספר החברתי אופני למידה מגוונים – למידה פעילה וחווייתית, ימי חוץ שבועיים, למידה מבוססת פרויקטים חברתיים ותכני לימוד מעולמם של הילדים. גם צוות בית הספר פועל  במבנה עבודה חברתי – ניהול שיתופי וצוותי חינוך שיתופיים, הלומדים ויוצרים בעצמם באופן משותף.