עיריית כרמיאל

בקשה ללימודים בבית ספר שאינו בכרמיאל

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
שֵׁם פרטי ושם משפחה
פרטי הורה נוסף
פרטי התלמיד
1. אישור זה מותנה באישור קבלה ואישור גריעה ממנהלי בתי הספר הנוגעים בדבר. 2. אישור זה אינו כולל החזרי נסיעות או כל התחייבות להסעות או להחזר הוצאות נסיעה. 3. אישור זה תקף רק לאחר חתימת ההורים בטופס בקשה זה - בנוגע לביקור סדיר שיהיו באחריותם הבלעדית. 4. יש להצטייד באישור זה בתהליך ההרשמה למוסד המבוקש. הצהרת ההורים: ידוע לנו שמוסד זה אינו נכלל באזור הרישום שלנו ולכן לא תינתן הסעה לביה "ס וממנו. ההסעה תאורגן על ידינו ובאחריותנו. אנו מתחייבים בזאת לדאוג לביקור סדיר של בנינו ביתנו , בהגעה בזמן לתחילת יום הלימודים ואיסוף חזרה הביתה בסוף יום הלימודים. אי עמידה במחויבות זו תגרור אחריה ביטול ההרשמה וחזרה לביה"ס שבאזור הרישום. על החתום :