עיריית כרמיאל

בקשת ההורים להנגשה – טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשע״ח 2018

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
פרטי התלמיד
תאריך לידה
שֵׁם ההורה
כתובת
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
* הבהרה - אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה לרושם לצורך השלמת מסמכים לפי תקנה (4) ד (לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, התשע"ח 2018) , בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל מסמכים אלה.