עיריית כרמיאל

מפעל ההזנה בגני – החובה תשפ”ד

הורים יקרים שלום,

בשנת הלימודים תשפ”ד תתקיים בגני החובה תוכנית הזנה מטעם משרד החינוך.
במסגרת התוכנית יקבלו ילדי גני-החובה ארוחת צהריים חמה במהלך השבוע בימים א’-ה’, הארוחה תוגש בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שנקבע ע”י משרד החינוך.

ההזנה תוזמן לילדים אשר הוריהם נרשמו ושילמו דרך האתר.
הרישום להזנה עד לתאריך 20.8.23, ההזנה תחל מתאריך 10.9.23.
עד אז ההורים מתבקשים לשלוח את הילדים לגן עם ארוחה נוספת לצהרים.

ילדים בעלי רגישויות/אלרגניים

ילדים בעלי רגישות/אלרגיה למזון חייבים באישור רפואי מפורט מרופא מומחה, לשם אספקת הזנה מתאימה,
ילדים אלה יוכלו לקבל מנה מתאימה רק לאחר אישור תזונאית מחב’ ההזנה, עד לאישור זה על ההורים לשלוח ארוחה.

ילדים אלרגניים שזו להם שנה שניה בגן, מתבקשים להודיע.

ילדים בעלי רגישויות/אלרגיות אשר למפעל ההזנה אין מענה עבורם, לא יוכלו להשתתף במפעל ההזנה.

ניתן לבקש מנה צמחונית / טבעונית.

הורים המעוניינים לשנות את החלטתם (לאחר שבחרו באתר הרשות), כלומר להזמין הזנה או לבטל, מתבקשים לשלוח  מייל לאורית רייטמן – orit_r@karmiel.muni.il

במייל יש לציין:

 1. שם הגן
 2. שם הגננת
 3. שם מלא של הילד
 4. ת.ז.
 5. הבקשה

השתתפות במפעל ההזנה מחייבת תשלום

התשלום הינו מסובסד ונקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך .

7 ₪ למנה ליום כפול 177 ימי לימודים (עפ”י חוזר מנכ”ל) וסה”כ 1,239 ₪ לשנה.

(שימו לב – משרד החינוך עשוי לעדכן את מחיר המנה באוגוסט והוא יעודכן בהתאם).

אמצעי תשלום

מי שיבחר בהוראת קבע בנקאית מתבקש לשלוח את טופס הוראת הקבע מלא וחתום ע”י הבנק שבו מתנהל החשבון לידי הגב’ שרה איילין בדוא”ל sarahg@karmiel.muni.il

התשלום יחל מחודש אוקטובר 2023 בתשעה תשלומים שווים (בכל 16 לחודש ועד לחודש יוני 2024), ללא קשר למס’ ימי ההזנה בחודש ללא ריבית וללא תפיסת מסגרת אשראי.

טלפון לבירורים: מח’ הגביה, בימים ב’-ה’ בין השעות 14:00-15:45 בטל’ 04-9085606.

הנחות

הורים שאין ביכולתם לשלם את  מלוא התשלום רשאים להגיש בקשה להנחה ובמקביל לשלם תשלום ביניים אחד בסך 105 ₪ לילד, שובר לתשלום יישלח לאחר הגשת הטפסים לגב’ עמליה עמר (עפ”י הפירוט  מטה).

וועדת הנחות תיקבע את שיעורי ההנחות לזכאים.

בסיס הזכאות הוא שיעור ההכנסה החודשית ברוטו לנפש (ילדים עד גיל 18), בהתאם לקריטריונים של וועדת ההנחות.

לטופס הבקשה להנחה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לוועדת הנחות.
 2. שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג.
 3. צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח ילדים.
 4. אישור ביטוח לאומי על תמיכה (במידה ומקבלים).
 5. אישור על גובה דמי מזונות.
 6. בקשה ללא כל האישורים תידחה ע”י וועדת ההנחות.

 

שליחת הטפסים

את הטפסים יש לשלוח במייל לגב’ עמליה עמר בדוא”ל amalya@karmiel.muni.il
עד לתאריך 30.11.23, לא תידון בקשה שתוגש לאחר תאריך זה (למעט מקרים חריגים).
הודעות להורים באשר לשיעורי ההנחה שאושרו יימסרו במהלך חודש ינואר 2024.

לברורים ניתן לפנות לגב’ עמליה עמר בטל’: 04-9585022.

בברכה,

צוות מינהל החינוך – עיריית כרמיאל