עיריית כרמיאל

השירות הפסיכולוגי

משה עוד כהן

מיכל שקל

השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו יחידה בתוך מינהל החינוך הפועלת בצמידות למוסדות החינוך ומעניקה שירותים פסיכולוגיים למערכת החינוך, לילדים, להורים ולקהילה.

בצוות השירות –פסיכולוגיות ופסיכולוגים חינוכיים – מדריכים, מומחים ומתמחים והוא מוכר לצורך התמחות ונמצא בפיקוח שפ”י- השרות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך.

אוכלוסיית היעד של השירות הינה כלל הלומדים במערכת החינוך העירונית (גילאי 3 – 18)

תוך שימת לב מיוחדת לתלמידים בעלי צרכים חינוכיים ורגשיים מיוחדים.

הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית בדרך כלל באמצעות הגורמים השונים בצוותים החינוכיים בצוותים החינוכיים – גננות, מחנכות, יועצת בית הספר, אולם ניתן לפנות לשירות גם באופן עצמאי.

 

סל השירותים בשירות הפסיכולוגי כולל:

שירות למוסדות החינוך מגני הילדים ועד התיכון:

לכל בית ספר וגן מוצמד פסיכולוג האחראי על מתן השירות למסגרת ומעניק לה ייעוץ מערכתי ואינדיווידואלי. הפסיכולוג שותף להחלטות על תלמידים, ולוקח חלק בהתוויית המדיניות הטיפולית בבית הספר או בגן.

  • איתור, אבחון והערכה.
  • אבחון בחינוך המיוחד – בכפוף לחוק החינוך המיוחד.
  • ייעוץ והדרכה.
  • ייעוץ למערכת החינוך העירונית.
  • השתתפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות, כולל השתתפות בפורומים בין מקצועיים.
  • ייעוץ והדרכת הורים.
  • התערבות טיפולית קצרת מועד.
  • השתתפות בפורומים מקצועיים שונים – ועדות השמה, ועדות שילוב.
  • התערבות במצבי משבר – ברמת הפרט, ברמת ביה”ס/גן, המשפחה וקהילה.

 

בגני הילדים

השירות ניתן לכל גני החובה, טרום חובה וגני החינוך המיוחד בעיר על ידי פסיכולוג/ית המלווה את הגן.

אוכלוסיית היעד של השירות הפסיכולוגי בגנים כוללת את הילד/ה ומשפחתו, את הצוות

החינוכי ואת שאר המערכות המשפיעות ומלוות את הילד.

הפסיכולוג החינוכי מייעץ לגננת ולצוות החינוכי בכל הנוגע לרווחתם הרגשית של ילדי הגן,

הוא שותף בתהליך אבחון והערכה של ילדים בעלי קשיים ובכל הקשור להתערבות במצבי לחץ וחירום או במצבי סיכון. הפנייה לפסיכולוג מתבצעת בדרך כלל באמצעות הגננת, אך תיתכן גם פנייה ישירה על ידי ההורים.

 

השירותים ניתנים תוך כדי הקפדה על שמירת סודיות.