עיריית כרמיאל

רישום לכתה א’

הורים יקרים,

בשעה טובה הגיעה העת לרשום את ילדיכם לשנת הלימודים תשפ”ד. הרישום יתקיים באמצעות אתר האינטרנט העירוני. מערכת ההרשמה תיפתח במועדי ההרשמה בלבד

תאריכי הרישום:  א’ בשבט 23.01.23 – כ”א בשבט 12.02.23

הרישום עבור:
הילדים שנולדו בין התאריכים כ’ בטבת התשע”ו -יב’ בטבת התשע”ז, 1 בינואר 2017 – 31 בדצמבר 2017

תוכנית מרחבי החינוך

בשנים האחרונות פועלת בעיר כרמיאל תכנית מרחבי החינוך .
תכנית מרחבי החינוך מקדמת בחירת הורים מבוקרת – בתהליך הרישום יתאפשר להורים לתעדף את בית הספר בו הם מעוניינים שילדים ילמד.
המודל הינו מודל פתוח – העיר כמרחב בחירה אחד, כלומר כלל בתי הספר היסודיים בעיר עומדים לדירוג ותיעדוף ההורים.
דירוג עדיפויות – כל הורה יכול לדרג שלוש אפשרויות מתוך בתי הספר היסודיים בכרמיאל. כשבחירה אחת מתוך שוש העדיפויות הוא בית ספר העוגן.

 • שיקולים מערכתיים
 • בחירת הורים

בתום תקופת הרישום, מנהלת השיבוץ העירונית תבדוק את הבקשות והיה ויהיה עודף/חוסר ביקוש לאחד מבתי הספר , יופעל מנגנון הוויסות על פי הקריטריונים הבאים:

 • קרבה גאוגרפית והגרלה

 

מנגנון הרישום

הרישום והבחירה לבית-הספר באחריות ההורים באתר האינטרנט של העירייה.
לינק למערכת הרישום יפורסם במועדי הרישום.

הורים שאין ברשותם מחשבים יוכלו ליצור קשר טלפוני עם המחלקה לחינוך יסודי ועל יסודי: 04-9085762 04-9085603

לידיעתכם,

 • כל הילדים בגילאי הרישום מחויבים ברישום לשנה”ל תשפ”ב כולל ילדים בהישארות.
 • עפ”י הוראות משרד החינוך לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי התאריך 31/12/2017.
 • במועדי הרישום יינתן מענה טלפוני בטלפון –  04-9085762, 04-9085697 בזמנים הבאים:
  בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00-13:00, בימי ראשון משעה 16:00-18:30 ובדוא”ל  liat_f@karmiel.muni.il.

 

רישום

 • רישום לבי”ס מחייב הסכמת שני הורים.
 • הרישום יבוצע על ידי ההורים, באחריותם, באופן מקוון בלבד.
 • הרישום לתושבי העיר בלבד.
 • שינוי כתובת מגורים – במידה וחל שינוי בכתובת המגורים יש לשלוח לדוא”ל חוזה/ ת.ז עם כתובת מעודכנת.

 

הורים החיים בנפרד

הורים החיים בנפרד:  עצמאים/גרושים/פרודים/רווקים
חובת ההורה הרושם למלא את פרטי שני ההורים ולצרף את המסמכים הבאים:

 • כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי
 • צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח

 

תושבים חדשים

תושבים חדשים בכרמיאל אינם יכולים לבצע רישום באתר הרישום

יש לשלוח  בדוא”ל liat_f@karmiel.muni.il   את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות של שני ההורים כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
 • חוזה רכישה/שכירות בו מצויים כתובות מגורים בכרמיאל ותאריך הכניסה לנכס.
 • הורים גרושים/פרודים/עצמאיים – יצרפו טופס הצהרה להורים עצמאיים הנמצא באתר.
 • ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים.

 

הליך השיבוץ – באחריות הרשות

כיצד משבצים?

 • תהליך השיבוץ והוויסות ינוהל על פי שלבים סדורים וקריטריונים שנקבעו מראש ע”י מנהלת החינוך בה שותפים נציגי הרשות, הפיקוח ומרחבי חינוך.
  שיבוץ הילדים לבתי הספר ייעשה תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת כגון – שמירה על מספר הכיתות בכל אחד מבתי הספר.
 • עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום

פירוט שלבי וכללי השיבוץ

כל ילד משויך לבית ספר ביישוב על פי אזור הרישום הנגזר מכתובת מגוריו. הודעה על מוסד העוגן תתקבל על פי כתובת במהלך הרישום באתר העירייה. במידה והורי הילד יבחרו בעדיפות בלעדית או ראשונה את מוסד העוגן – מובטח להם כי הוא ישובץ אליו. במידה וההורים בחרו בעדיפות ראשונה בית ספר שאיננו בית מוסד העוגן שלהם – הרי ששיבוץ ילדם ייעשה על פי הקריטריונים של מודל הבחירה.

אנו מבקשים לחזור ולהדגיש: ילדים שירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו.
כמו כן, לא תשמר להם הזכות להירשם לבי”ס הקרוב למקום מגוריהם או בית ספר העוגן.

שימו לב, על פי הנחיות משרד החינוך רצף משפחתי (איחוד אחים) ורצף חינוכי (המשך מגן חובה המשויך לבית הספר) לא יחשב כקריטריון לשיבוץ.
המשמעות היא שתלמיד שלומד בגן שאינו בשכונה בה הוא מתגורר לא זכאי לשיבוץ בבית ספר העוגן של הגן ויקבל שיבוץ ראשוני לבית הספר הסמוך למקום מגוריו.

 

ילדים אלרגניים

ילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים – נא לציין באתר הרישום+ לשלוח מסמכים רפואיים מעודכנים לחצי השנה האחרונה מרופא מומחה לרימה rima@karmiel.muni.il   או בפקס 04-9085649.

 

נגישות לילדים

ילדים הזקוקים להנגשה נא להגיש מסמכים רלוונטיים למאירה
פקס: 04-9085649 דוא”ל  meria@karmiel.muni.il

 1. לטופס הנגשת שמע – לחץ כאן
 2. לטופס הנגשת ראייה – לחץ כאן
 3. הנגשה פיזית / נפשית – לחץ כאן

 

דחיית מעבר לביה”ס והישארות שנה נוספת בגן חובה

קבלת החלטה בדבר הישארותו של ילד שנה נוספת בגן חובה הינה תהליך ולא אירוע חד פעמי.
הגננת, פסיכולוג הגן , גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד ידונו ויקבלו החלטה מקצועית בשיתוף ההורים.
במידה ומתקיים הליך בחינת הישארות שכזה לגבי ילד, יש לבצע רישום לכיתה א וליידע במייל את המחלקה לגיל הרך, על מנת שנשמור מקום בגן.

הערות כלליות

 • הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר בית-ספר הרחוק ממקום מגוריו.
 • יש למסור פרטים מדויקים על מקום המגורים.
 • הודעות השיבוץ יפורסמו במכתב שישלח לכתובתכם , בדוא”ל  שדווח ברישום ובהודעת SMS.

 

בברכת שנה טובה ומוצלחת.