עיריית כרמיאל

חינוך מיוחד

 מחלקת חינוך מיוחד אחראית על מתן מענה מותאם לתלמידים עם צרכים מיוחדים מגיל 3 ועד גיל 21 ופועלת למען מימוש יכולותיהם ושילובם במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד בעיר ומחוצה לה  בשיתוף עם משרד החינוך, מרכז תמיכה ישובי אזורי (מתי”א כרמיאל), שירות פסיכולוגי, מנהל לשירותים חברתיים, מערכת החינוך הבלתי פורמלי, מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים.

המדיניות העירונית כפופה למדיניות האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ומיושמת באמצעות הפעלת חוק החינוך המיוחד, שנחקק בכנסת בשנת 1988.

תחומי האחריות של המחלקה:

 • ייעוץ וליווי הורי ילדי החינוך המיוחד.
 • תיאום וניהול ועדות זכאות ואפיון.
 • שיבוץ תלמידי החינוך המיוחד במסגרות חינוך מתאימות וליווי בשלבי התאקלמותם.
 • מעקב ובקרה על השתלבות התלמידים במסגרות החינוך.
 • תפעול שוטף של מסגרות החינוך המיוחד בעיר.
 • ניהול והובלה מקצועית של תומכות החינוך.
 • הנגשה טכנולוגית עבור תלמידי החינוך המיוחד.
 • תכנון, פיתוח והפעלת תכניות לקידום תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.
 • תכנון פרויקטים פדגוגיים ואירועים עירוניים עבור החינוך המיוחד.

 

המידע באתר נועד להנגיש את הוראות החוק וחוזרי מנכ”ל והוא אינו מחליף את ההוראות המלאות אשר הן המחייבות. 

מחלקת חינוך מיוחד מזמינה אתכם לעיין במידע שבאתר וליצור איתנו קשר בדרך הנוחה לכם.

אנו כאן בשבילכם לכל שאלה ועניין.

ליהי גלעד אולסן,

מנהלת המחלקה

פרטי התקשרות עם מחלקת חינוך מיוחד:

ליהי גלעד אולסן

אילנה סקיגין

קבלת קהל:

כתובת: בניין העירייה, מנהל החינוך, קומה 4 – בתיאום מראש

ימי א’: 8:30-12:00; 16:00-18:00

ימי ג’: 8:30-12:00

ימי ה’: 8:30-12:00

מדור היסעים

עיריית כרמיאל מפעילה מערך הסעות עבור תלמידי החינוך המיוחד (גילאי 3-21) הלומדים בעיר ומחוצה לה בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך. הזכאות להסעות ולליווי בהסעות נקבעת בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון ובכפוף להוראות הרשות.   

מדור היסעים אחראי על שיבוץ התלמידים בהסעות, וביחד עם חברת ההסעות מתכננים את המסלולים. בכל ההסעות של החינוך המיוחד, ישנה מלווה – הן בהלוך והן בחזור. כמדי שנה, בחודשי הקיץ, מדור היסעים יצור קשר עם ההורים שילדם זכאי להסעה וימסור את פרטי ההסעה, המסלול שתוכנן ואת פרטי ההתקשרות עם המלווה. כדי שמערך ההסעות יפעל כנדרש, חשוב שתעדכנו את מדור היסעים בכל פרט מהותי בנוגע לילדכם.

ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך. זמני ההסעה קבועים במהלך השנה, למעט ימי חג וחופשות. כדי להבטיח את הסעת ילדיכם, עליכם להמתין בזמן ובמקום האיסוף וההורדה שנקבעו אתכם מראש. יודגש כי עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת עליכם ההורים.

כמדי שנה כל מלוות ההסעה עוברות הכשרה בנושא בטיחות וחירום. במסגרת הכשרות אלה, אנו משתדלים להקנות למלוות כלים להתנהלות מול תלמידי ההסעה, מסגרות הלימוד וצוותי החינוך.

ז׳אן זאדה

חוק החינוך המיוחד

חוק חינוך מיוחד תשמ”ח-1988 נועד לקדם ולפתח את כישוריו של כל ילד בגילאים 3-21 עם צרכים מיוחדים, כדי להקל על שילובו בחברה ובמעגל העבודה.

באוגוסט 2018 אישרה הכנסה את תיקון מספר 11 לחוק החינוך המיוחד, שנועד לקדם את השתלבותם והכלתם של תלמידים עם מגוון צרכים במסגרות החינוך השונות.

 1. לקדם ולפתח את הלמידה, הכישורים והיכולות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים ואת תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי, החברתי וההתנהגותי ולהקנות לו ידע, מיומנויות, כישורי חיים וכישורים חברתיים;
 2. לעגן את זכותו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולותיו;
 3. לקדם את שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות חינוך רגילים.

זכות בחירה להורים את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם.

  1. סל השירותים לתלמיד נקבע על פי סוג המוגבלות ורמת התפקוד.
  2. גמישות באופן שבו יחולקו התמיכות בסל האישי שנקבע לתלמיד: הוראה, טיפול או/ו סיוע.
  3. חינוך מיוחד – שירות ולא מקום.

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו, היקף סל השירותים שינתן לו במסגרת החינוכית וזכאות להסעה וליווי.  

 1. התלמיד והוריו, צוות רב מקצועי, נציג הרשות המקומית, ארגון ציבורי או גורם מוסמך מטעם שר החינוך / שר העבודה והרווחה.

יש להגיש את המסמכים הבאים באמצעות הצוות החינוכי של הגן או בית הספר:

 • אבחון קביל – רשימת הגורמים שאבחנתם קבילה (קישור לטופס) 2
 • בדיקת שמיעה
 • בדיקת ראייה
 • כל מסמך נוסף שההורים סבורים שחשוב להביאו לדיון

באחריות הצוות החינוכי למלא שאלון הפניה ולהעלותו יחד עם המסמכים שמסרו ההורים למערכת הממוחשבת, לכל המאוחר עד ה-31 במרץ.

חשוב! הורים שילדם נמצא בתהליך אבחון או שפנו לבקשת אבחון, ימציאו לכך אישור עד ה-31 במרץ וימסרו אותו לצוות החינוכי או למחלקת חינוך מיוחד.

יש להגיש את המסמכים הבאים למחלקת חינוך מיוחד – במייל או מסירה ידנית:

 1. אבחון קביל – רשימת הגורמים שאבחנתם קבילה טופס 2
 2. בדיקת שמיעה
 3. בדיקת ראייה
 4. טופס בקשת הורים לילדי מעונות וויתור סודיות
 5. כל מסמך נוסף שההורים סבורים שחשוב להביאו לדיון

חשוב! הורים שילדם נמצא בתהליך אבחון או שפנו לבקשת אבחון, ימציאו לכך אישור עד ה-31 במרץ וימסרו אותו למחלקת חינוך מיוחד.

הועדות מתקיימות החל מה-1 בנובמבר ועד ה-15 במאי לתלמידי בתי ספר ועד ה-31 במאי לילדי גנים והעולים לכיתה א’, למעט מקרים חריגים. מחלקת חינוך מיוחד תשלח לכל ההורים זימון בדואר רשום לפחות 16 יום לפני מועד הועדה. בזימון יופיע מועד הועדה ומיקומה.

חברי הועדה הם יו”ר הועדה מטעם משרד החינוך, נציג הרשות המקומית, פסיכולוג מטעם השפ”ח, מפקח על החינוך המיוחד, מפקח על החינוך הרגיל ונציג הורים.

לועדה יוזמנו צוות הגן/ בי”ס, הורי התלמיד וכל גורם רלוונטי אחר, שההורים חפצים להזמינו. לשיקול ההורים אם לצרף את ילדם לועדה.

חשוב כי הורים גרושים יגיעו יחד לועדה. אם רק אחד מהם מגיע, עליו להיות מצויד ביפויי כח של ההורה האחר.

 • ההורים והצוות, כל אחד בתורו, מתאר את התלמיד, תפקודו, צרכיו וקשייו.
 • חברי הועדה יגבשו את דעתם ביחס לצרכיו של התלמיד, תוך התייחסות לדברי ההורים והתלמיד, המסמכים וחוות הדעת שהוצגו בפניהם ולנתון שהתקבל בשאלון הראמ”ה, כגורם מכוון בהחלטה.
 • בתום הועדה, יקבלו ההורים את פרוטוקול הועדה, טופס החלטת הורים וטופס ויתור סודיות למילוי.
 • הורים שילדם נמצא זכאי לשירותי החינוך המיוחדים, יבחרו באחת מהאופציות הבאות:
 • גן / כיתת חינוך מיוחד
 • בית ספר לחינוך מיוחד
 • גן / כיתה רגיל/ה עם סל אישי
 • על ההורים להעביר למחלקת חינוך מיוחד את טופס בחירתם תוך 14 יום. אם לא הודיעו ההורים על בחירתם, בסמכות הועדה להחליט על סוג המענה.
 • החלטת הועדה תימסר להורים ולצוות החינוכי מיד לאחר מסירת טופס בחירתם.

ההחלטה הסופית תמומש בשנת הלימודים העוקבת

אחד השינויים שנכנסו לתוקף בעקבות התיקון לחוק חינוך מיוחד הוא הסל האישי, שכולל:

  • א) הוראה – תינתן ע”י עובד הוראה מהחינוך המיוחד, לרבות מנתח התנהגות.
  • ב) טיפול – ינתן ע”י עובד הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה וטיפולים באמצעות אומנויות.
  • ג) תומכת חינוך צמודה – תשובץ ע”י הרשות המקומית.
 • על סמך החלטת ההורים בועדת הזכאות תקבע המסגרת לשיבוץ.
 • תלמידים שהוריהם בחרו בגן/ כיתה/ בית ספר לחינוך מיוחד, ישובצו ע”י ועדת שיבוץ שמקיימת מחלקת חינוך מיוחד יחד עם משרד החינוך והשירות הפסיכולוגי. תשובות ימסרו להורים במהלך חודש אוגוסט ע”י הצוות החינוכי של המסגרת.
 • הורים שבחרו שילדם ילמד בגן/ כיתה רגילה עם סל אישי, ידרשו לרשום את ילדם בהתאם להנחיות מח’ גנים / מח’ בתי ספר.
 • במקרים בהם קיים חשש ממשי, שהשמתו של התלמיד בסוג המסגרת שבחרו הוריו תביא לפגיעה ממשית בשלומו או בשלום אחרים, יועבר הדיון באשר לזכות ההורים לבחור את סוג המסגרת, למנהל האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
 • על כל שינוי מהותי שיש בו כדי להשפיע על השיבוץ (כדוגמת אבחנה חדשה או מעבר לעיר אחרת) יש לעדכן את מחלקת חינוך מיוחד מוקדם ככל הניתן.
 • התלמיד והוריו רשאים להגיש השגה על החלטת ועדת הזכאות תוך 21 ימים מקבלת ההחלטה בכתב.
 • הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
 • שם התלמיד, מספר ת.ז. ושם המסגרת החינוכית בה הוא לומד
 • פרטים ליצירת קשר עם המשיג
 • נימוקי ההשגה, בצירוף כל חוות הדעת המקצועיות והמסמכים שיש בידי המשיג
 • יש להגיש את ההשגה לכתובת: משרד החינוך – מחוז צפון, ת.ד. 530, נוף הגליל או לכתובת המייל: moedharig@education.gov.il
 • ועדת ההשגה תתקיים במחוז צפון בראשותו של מנהלת המחוז או מי מטעמה.
 •  
 • במקרים של שינוי מהותי בנסיבות או מקרים אחרים, שמנהל המחוז מצא לנכון לדון בעניינם, ניתן לקיים דיון שלא במועד הקבוע, כלומר, ועדת זכאות ואפיון חריגה. ועדה זו יכולה להתקיים רק באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח המתאם על החינוך המיוחד במחוז. מימוש הזכאות יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית. הזכאות תיושם בהתאם לאפשרות קליטת התלמידים במהלך השנה במסגרות הקיימות, או לחילופין מתן תמיכה במסגרת החינוך הרגיל. רק בגין המקרים הבאים הבקשה תיבחן:

  • תלמידים המשתחררים מאשפוז ובהמלצת בית החולים נדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים;
  • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים;
  • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים עם מוגבלויות בתפקוד מורכב וחריג;
  • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות בתפקוד מורכב ונשקלת האפשרות לשירותי חינוך מיוחדים;
  • תלמידים במצבי חירום חריגים, ע”פ חוו”ד של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד, שנדרשים עבורם שירותי חינוך מיוחדים;
  • תלמידים עם מוגבלות בתפקוד מורכב וחריג במיוחד;
  • תלמידים הנמצאים בתהליך אבחון, אשר ע”פ ההנחיות ניתן להפנותם עד ה-10 באוגוסט ותהליך האבחון הושלם לאחר ה-10 באוגוסט.

  יש להגיש את המסמכים הבאים למחלקת חינוך מיוחד – במייל או מסירה ידנית:

  • אבחון קביל – רשימת הגורמים שאבחנתם קבילה טופס 2
  • בדיקת שמיעה
  • בדיקת ראייה
  • דו”ח חינוכי מהמסגרת בה לומד התלמיד/ה
  • טופס בקשת הורים לועדה חריגה וויתור סודיות
  • כל מסמך נוסף שההורים סבורים שחשוב להביאו לדיון

התאמה הנגשה פרטנית בתחום פדגוגי-טכנולוגי

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד להבטיח את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בתחומי החיים השונים וכן לתת מענה הולם לצרכיו. בחודש יולי 2018 אישרה הכנסת את התקנות לחוק זה – התאמות נגישות פרטנית לתלמיד. התאמות ההנגשה מיועדות לאפשר לתלמיד השתתפות מלאה בכל פעילות חינוכית.

שאלות ותשובות

תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ועד כיתה י”ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד.

ההורים / האפוטרופסים של הילד יגישו למחלקת חינוך מיוחד (מסירה ידנית או במייל) את הטפסים הבאים:

1)  שאלון הורים (טופס 6)

2) מסמכים המעידים על מוגבלות ילדם ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקודו במוסד החינוכי.

צוות רב מקצועי הכולל גורמים מקצועיים רלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי תחום מהמתי”א) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי במסגרת החינוכית יבחן את בקשת ההורים. המלצת הצוות תועבר לבחינה ולאישור ע”י הממונה המקצועי מטעם משרד החינוך. הוא ורק הוא יקבע את סוג ההתאמה הנדרשת לילד/ה. מחלקת חינוך מיוחד תעדכן את ההורים בהחלטת הצוות

במידה ובקשת ההורים אושרה ע”י הממונה המקצועי, הרשות תרכוש את ההתאמות הנדרשות. במעמד מסירת הציוד לתלמיד, הוריו יחתמו על טופס אישור הורים (טופס 3 ז’). יודגש כי חתימת ההורים היא תנאי להעברת הציוד לתלמיד.

 • על ההורה לדווח באופן מידי למחלקת חינוך מיוחד על כל אירוע של נזק למכשיר וזאת בהתאם לתנאי הביטוח.
 • במקרה של גניבת הציוד הטכנולוגי של התלמיד/ה, על ההורה להגיש בקשה נוספת בצירוף אישור תלונה מהמשטרה.
 • אין למכור או/ו להשאיל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ההתאמות לשום גורם אחר.

גורמים מקצועיים בחינוך המיוחד

גורמים מקצועיים בחינוך המיוחד

גורמים מקצועיים בחינוך המיוחד

גורמים מקצועיים בחינוך המיוחד