עיריית כרמיאל

טופס בקשה לועדת זכאות ואפיון לילדי מעונות – תשפ״ה

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
פרטי התלמיד
תאריך לידה
מגדר
איפיון
אנו מאשרים למחלקת חינוך מיוחד למסור לגורמים הרלוונטיים לועדות הזכאות מידע אודות ילדנו, לרבות מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות, בדיקות שמיעה וראיה עדכניות, שאלון חינוכי, שאלון הורים ושאלון תלמיד (ככל שקיים). אנו מאשרים כי המידע יועבר גם לבית הספר הייעודי לצורך בחינת בקשת השיבוץ של ילדנו.