עיריית כרמיאל

טופס בקשה לועדת זכאות רגילה

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
פרטי התלמיד
תאריך לידה
מגדר
פרטי ההורים
סטטוס
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
לחץ או גרור קובץ לאזור זה כדי להעלות אותו.
אישור ויתור סודיות אנו מאשרים למחלקת חינוך מיוחד למסור לגורמים הרלוונטיים לועדות הזכאות מידע אודות ילדנו, לרבות מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות, בדיקות שמיעה וראיה עדכניות, שאלון חינוכי, שאלון הורים ושאלון תלמיד (ככל שקיים). אנו מאשרים כי המידע יועבר גם לבית הספר הייעודי לצורך בחינת בקשת השיבוץ של ילדנו.