עיריית כרמיאל

נוהל הסעות להורים

ההסעה הינה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וכדי להבטיח שזו תתנהל בנוחות ובבטיחות
מרבית, ברצוננו להביא לידיעתכם פרטים, וכן לרענן נוהלי הסעה מחייבים.

 1. המלווה קובעת את סדרי ההסעה אשר כוללים: שעת איסוף בבוקר, מיקום איסוףהתלמיד/ה, סדר מקומות ישיבה ובלוח זמנים מחייב.
 2. מסלול איסוף התלמידים נעשה על פי כתובות המגורים והשכונות וזה נקבע ע״י מדור ההסעות . במידה ונדרש שינוי באופן חד פעמי על ההורה ליצור קשר עם המדור ולקבל לכך אישור חריג. הבקשה תעשה מראש במייל :hasaot@karmiel.muni.il לא דקות מספר לפני איסוף / פיזור התלמידים.
 3. המלווה אחראית להודיע להורים במקרה של היעדרות מראש (עקב נסיבות של חופשה, מחלה). חובתה במקרה כזה לתת להורים את מספר הטלפון של המלווה המחליפה.
 4. אין זה מתפקידה של המלווה להתקשר להורים בבוקר / צהריים ולהזכירם לצאת לאסוף את בנם / ביתם.
 5. המלווה תמתין לתלמיד/ה רק במקרים חריגים 3 דקות ולא יותר, לאחר מכן תמשיך במהלך איסוף התלמידים.
 6. 6. הורה שילדו נזקק לבוסטר, מתבקש להביא להסעה בוסטר שקל לשאת אותו , ובהורדת הילד הסייעת תעזור למלווה להכניסו לגן (הבוסטר לא נשאר ברכב ההסעה).
 7. מחובתו של ההורה להודיע למלווה מראש על אי הגעת התלמיד להסעה בכדי למנוע עיכוב מיותר במהלך האיסוף.
 8. המלווה רשאית להשעות תלמיד/ה מההסעה , בשל בעיות משמעת והתנהגות, ההשעיה מחייבת אישור מראש של מדור ההסעות .
 9. המלווה מורשת להחרים פלאפון/ משחק או כל חפץ במידה והתלמיד/ה לא עמד בדרישתה, וההודעה על כך תימסר להורים בכתב או טלפונית והמכשירים יוחזרו לתלמיד בגמר ההסעה.
 10. התלמיד/ה יכול להביא נגן מוזיקה , ספר, משחק או כל דבר אשר מורשה על ידי המלווה בכדי שיעסיקו במהלך הנסיעה. האחריות על החפצים היא של התלמיד/ה בלבד.
 11. הורה המאשר שבנו / ביתו ימתינו בבוקר להסעה, יורדו בפיזור ללא ליווי , ההורה יודיע על כך במכתב למדור הסעות בעירייה שבו הם מאשרים לבנו / בתו להמתין להסעה או לרדת מההסעה באופן עצמאי. מרגע הורדת התלמיד האחריות אינה מוטלת על המלווה.
 12. איסוף ופיזור התלמיד יקבע בתחילת השנה ,שינוי אפשרי רק בפנייה של ההורה למדור הסעות ולאחר בדיקת הנושא. מסלול הנסיעה אינו מאפשר איסוף פרטני של כל ילד בשל אורך הדרך ומשך הזמן , וכן במקרים שהסדרי תנועה מגבילים (רחובות חד סיטריים ) במקרים אלו יתבקש ההורה להמתין עם בנו ביתו במקום בטיחותי שנגיש לאיסוף הילדים.
 13. חל איסור מוחלט לאכול בהסעה , אלא במקרה חריג ובאישור המלווה.
 14. שתייה מאושרת במידת הצורך.
 15. חל איסור מוחלט להורה להיות בקשר עם הנהגים, כל ההתקשרות הינה מול המלווה בלבד.
 16. ניתן לשלוח מסרונים למלווה בימים א בשעות העבודה המקובלות אלא אם מדובר חריגים המחייבים זאת.
  פרוט שעות העבודה להשארת הודעות בין השעות: 06:45-21:00.
  אין לשלוח מסרונים בשבתות וחגים.
 17. אין זה מתפקידה של המלווה לדווח טלפונית להורים על הגעת הרכב לבית המגורים ולהמתין להתייחסותם. מחובתם של ההורים להקפיד על שעת האיסוף בבוקר והפיזור לבתים אחר הצהריים.