עיריית כרמיאל

צהרונים וקייטנות

צהרונים וקייטנות
צהרון בהפעלת רשת המתנסים
רשת המתנסים מפעילה צהרונים בתשלום לילדים בגילאי 3-4.
הצהרונים מתקיימים בגן:
7.00-14.00- גן בהפעלה של משרד החינוך והרשות
14.00-17.00 – צהרון בהפעלת רשת המתנסים.
 הורים המעוניינים בצהרון מתנסים ייבחרו בטופס הרישום את האופציה ״גן מועדון״
(ללא שם הגן)
לידיעתכם –  ייתכנו שינויים  ב:  מיקום הצהרונים/ פתיחת צהרונים נוספים/
סגירת צהרונים. השינוי בכפוף לביקוש ושיקולי הרשות.
 למרות הכתוב לעיל ילדים  שזו שנתם השנייה בגן משולב צהרון מתנסים, יוכלו
להירשם לאותו הגן בו למדו בשנה הקודמת.
 השיבוץ לגנים יעשה ע״י הרשות המקומית, לאחר קבלת השיבוץ – על מנת להשלים
את ההליך יש להיכנס לאתר המתנסים ולבצע תשלום .
 גנים בהם מתקיים צהרון הינם גנים על אזוריים.

השיבוץ יעשה בהתאם לשיקולי
הרשות, אין התחייבות לשיבוץ קרוב למקום המגורים, באחריות ההורים לדאוג
להגעה לגן וממנו.
 השיבוץ לגנים בהם מתקיים צהרון מחייב רישום ותשלום לצהרון במתנסים.