עיריית כרמיאל

רישום לגני ילדים תשפ”ד

הורים יקרים,

בשעה טובה הגיעה העת לרשום את ילדיכם לשנת הלימודים תשפ”ד. הרישום יתקיים באמצעות אתר האינטרנט העירוני. מערכת ההרשמה תיפתח במועדי ההרשמה בלבד.

תאריכי הרישוםא’ בשבט עד כ”א בשבט,  תשפ”ג –   23 בינואר עד 12 בפברואר, 2023.

 נרשמים באיחור – לאחר תאריכי הרישום המצוינים – השיבוץ על בסיס מקום פנוי.

רישום

 • רישום לגן מחייב הסכמת שני הורים.
 • הרישום יבוצע על ידי ההורים, באחריותם, באופן מקוון בלבד.
 • הרישום לתושבי העיר בלבד.
 • שינוי כתובת מגורים – במידה וחל שינוי בכתובת המגורים יש לשלוח לדוא”ל חוזה/ ת.ז עם כתובת מעודכנת.

 

הורים החיים בנפרד

הורים החיים בנפרד – עצמאים/גרושים/פרודים/רווקים

 • חובת ההורה הרושם למלא את פרטי שני ההורים ולצרף את המסמכים הבאים:
 • כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי – לחץ כאן
 • צילום ת.ז של שני ההורים כולל ספח

 

תושבים חדשים

יש לשלוח  בדוא”ל ganim@karmiel.muni.il  את המסמכים הבאים:

 • שתי תעודות זהות של שני ההורים כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
 • חוזה רכישה/שכירות בו מצויים כתובות מגורים בכרמיאל ותאריך הכניסה לנכס.
 • הורים גרושים/פרודים/עצמאיים – יצרפו טופס הצהרה להורים עצמאיים הנמצא באתר.
 • ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים.

לידיעה, תושבים חדשים בכרמיאל אינם יכולים לבצע רישום באתר הרישום.

 

ילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים

נדרש לציין באתר הרישום וגם לשלוח מסמכים רפואיים מעודכנים לחצי השנה האחרונה מרופא מומחה
לשני shani_b@karmiel.mun.il   או בפקס 04-9085544.

 

ילדים הזקוקים להנגשה

נדרש להגיש מסמכים רלוונטיים למחלקת נכנסים טלפון 04-9085651 בדוא”ל elvira@karmiel.muni.il. למידע נוסף יש ללחוץ כאן

 1. לטופס הנגשת שמע – לחץ כאן
 2. לטופס הנגשת ראייה – לחץ כאן
 3. הנגשה פיזית / נפשית – לחץ כאן

 

דחיית מעבר לביה”ס והישארות שנה נוספת בגן חובה

קבלת החלטה בדבר הישארותו של ילד שנה נוספת בגן חובה הינה תהליך ולא אירוע חד פעמי.
הגננת, פסיכולוג הגן , גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד ידונו ויקבלו החלטה מקצועית בשיתוף ההורים.
במידה ומתקיים הליך בחינת הישארות שכזה לגבי ילד, יש לבצע רישום לכיתה א’ וליידע במייל את המחלקה לגיל הרך, על מנת שנשמור מקום בגן.

 

הזנה בגני חובה

מידע בנושא מפעל ההזנה בגני חובה –לחץ כאן

 

צהרון בהפעלת רשת המתנ”סים

 1. רשת המתנ”סים מפעילה צהרונים בתשלום לילדים בגילאי 3,4.
 2. הצהרונים מתקיימים בגן: 7.00-14.00  – גן בהפעלה של  משרד החינוך והרשות,  14.00-17.00 – צהרון בהפעלת רשת המתנ”סים.
 3. הורים המעוניינים בצהרון מתנ”ס ייבחרו באתר הרישום את האופציה “גן משולב צהרון מתנ”ס” (ללא שם הגן) לידיעתכם –  ייתכנו שינויים  במיקום הצהרונים/ פתיחת צהרונים נוספים/ סגירת צהרונים. השינוי בכפוף לניתוח הביקוש ושיקולי הרשות. למרות האמור בסעיף 3  ילדים  שזו שנתם השנייה בגן משולב צהרון מתנ”ס, יוכלו להירשם לאותו הגן בו למדו בשנה הקודמת.
 4. השיבוץ לגנים יעשה ע”י הרשות המקומית, לאחר קבלת השיבוץ – על מנת להשלים ההליך יש להיכנס לאתר המתנ”ס ולבצע תשלום .
 5. גנים בהם מתקיים צהרון הינם גנים על אזוריים השיבוץ יעשה בהתאם לשיקולי הרשות, אין התחייבות לשיבוץ קרוב למקום המגורים, באחריות ההורים לדאוג לסדרי ההגעה לגן וממנו.
 • השיבוץ לגנים בהם מתקיים צהרון מחייב רישום ותשלום לצהרון במתנ”ס.

 

שיבוץ והגשת ערר

שיבוץ הילדים לגנים מתבצע ברשות המקומית.

קריטריונים לשיבוץ

 • מספר ילדים מרבי לכל גן אשר יקבע ע”י הרשות בכפוף לנהלי משרד החינוך וצרכים נוספים.
 • עדיפות לילד ממשיך ,כלומר, עדיפות לילד שזו לו השנה השנייה באותו הגן, אלא אם ההורים יבקשו אחרת.
 • אזור מגורים – קרבה לגן (לא כולל גנים שהוגדרו כעל אזוריים) ע”פ הגדרת מיפוי אזורי הרישום כפי שיקבעו ע”י הרשות.
 • בעיות מיוחדת: רפואיות/אישיות ואחרות כנגד אישורים רלוונטיים.


לידיעתכם,

 • פתיחת גן מותנית במספר הנרשמים, תיתכן אפשרות לסגירה /פתיחת גנים בהתאם לרישום ושיקולי הרשות.
 • ייתכנו שינויים באיוש צוות הגן.
 • שיבוץ סופי לגננות וסייעות נעשה בחודשי הקיץ.
 • שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בחירת גננת או חברים.

השיבוץ נעשה משיקולים מקצועיים ומערכתיים. אנו משתדלים להתייחס לבקשות השונות, לעדיפות ראשונה ושניה שצוינה ברישום אך איננו מחויבים לשבץ על פיהן. 

הבהרות

 1.  רישום לגן אינו מהווה אישור לשיבוץ סופי.
 2. הרשמה מאוחרת, כלומר שאינה במועד הרישום ייעשה על בסיס מקום פנוי.
 3. ילד ממשיך הינו ילד שכבר היה בגן בשנה קודמת, אין הכוונה לאחים או בני משפחה אחרים שהיו בגן בשנים קודמות.

 

הגשת ערר

הגשת ערעור תעשה באתר הרישום /שיבוץ ניתן להגיש ערר על השיבוץ לגן הילדים עד עשרה ימים לאחר פרסום תוצאות השיבוץ.

ועדת ערר תדון בבקשה בהתאם לקריטריונים: סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות/אזור מגורים/מס’ ילדים בגנים/עדיפויות שצוינו.

פורום ועדת הערר:  נציגות מטה ראש העיר, ראש מנהל החינוך, מנהלת מחלקת הגיל הרך, מזכירת המחלקה, נציגת גננות, נציגת סייעות, נציג הנהגת ההורים.  

 

צוות מחלקת הגיל הרך
מאחל לכם שנת לימודים פורייה ובטוחה!