ראש המינהל לשירותים חברתיים: יעל סמלוי

מייל: yael_s@karmiel.muni.il

סגן ראש המינהל: גיל גנור

טלפון: 04-9088121

מייל:  gil_g@karmiel.muni.il

עוזרת ראש המינהל: יפה אבגי

טלפון: 04-9088104   מייל: yaffa_i@karmiel.muni.il

המינהל לשירותים חברתיים, טלפון: 04-9088100, פקס: 04-9081426, מייל:  klara_bs@karmiel.muni.il

כתובת: רח’ בירנית 36, כרמיאל

קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד. יום ראשון בין השעות 16:00-19:00 וביום שלישי בין השעות 8:30-12:00

 

המנהל לשירותים חברתיים פועל מתוקף חוק שירותי הסעד, ומטרתו להביא לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי  אפשרי בחיי התושב, המשפחה, הקבוצה והקהילה. הסיוע הניתן הינו מקצועי, ע”י עובדים סוציאליים מוסמכים ומיומנים. השירות ניתן לכל תושב הפונה לבקש את התערבותנו, ויכול לכלול טיפול תמיכתי, רגשי מתן מידע, תיווך וכן מתן שירותים בעין. למנהל  תפקיד פעיל ומוביל  בפיתוח שירותים עירוניים חדשים וקידום נושאים חברתיים להגברת מודעות בקהילה ולצריכת השירות. המנהל מוכר ע”י המוסדות האקדמיים כמקום להכשרה מעשית של סטודנטים בתהליך הכשרתם המקצועית לתואר ראשון, תואר שני ובמסלולי התמחות קליניים כמו טיפול משפחתי, טיפול באלימות במשפחה, הדרכה וכו’.

לעובדי המנהל תפקיד מרכזי בשעת חירום, במתן שירותי טיפול תמיכה  ומענים ייחודיים לכלל האוכלוסייה, בשיתוף שאר המכלולים לשעת חירום שהעירייה מפעילה.

התחומים בהן ניתנים השירותים:

  1. פרט ובמשפחה
  2. נוער וצעירים
  3. התמכרויות
  4. אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
  5. עבודה קהילתית
  6. היחידה להתנדבות
  7. אזרחים ותיקים
  8. טיפוליים ייעודיים
  9. הורות