עיריית כרמיאל

קיימות ואיכות סביבתי

עם השינויים הסביבתיים אותם אנו חווים בשנים האחרונות, מתבסס מקומו של החינוך הסביבתי ומתחזקת ההבנה כי על מנת להבטיח את עתיד הדורות הבאים, יש לזרוע היום את הידע ולפתח מחויבות ואחריות לשמירה על הסביבה. מחלקת איכות הסביבה מובילה בשנים האחרונות תהליכים מגוונים לקידום עקרונות הקיימות והטמעתם במוסדות החינוך, בגופי הסמך ובקהילה.

כחלק מהפעילות אנו מקדמים נושאים שונים כגון: צריכה נבונה, חיסכון במשאבים, טיפול נכון בפסולת, הכרת החי הצומח והטבע העירוני, טיפוח גינות קהילתיות, שיתופי פעולה, גילוי סולידריות חברתית ועוד…