מחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל, בסיוע המשרד להגנת הסביבה, מבקשת לעודד ולתמוך בעשייה סביבתית וקהילתית ברחבי כרמיאל.

אנו מזמינים קבוצות תושבים, מכלל המסגרות הפועלות ברחבי העיר, להציע פרויקטים לעשייה סביבתית  וקהילתית.
תינתן עדיפות לפרויקטים ארוכי טווח, המבוססים על תהליכי חשיבה משותפת ומשתפים מעגל נרחב של תושבים.
תחילת יישום הפרויקט שיבחר – חודש  מאי 2022.

הפרויקט שיבחר יהיה זכאי ל:

  • תקציב של עד 15,000 ₪ לשימוש כל הפרויקט משלב התכנון , הביצוע והגמר. מימון באופן שוטף.
  • סיוע מקצועי מהעירייה לתכנון וביצוע הפרויקט
  • רכישת חומרים וציוד לביצוע הפרויקט.
  • ייעוץ והדרכה מקצועית למשך 3 שנים.

קריאה זו לא תומכת ברכישת כיבוד, באירוע או פעילות חד פעמית ובפרויקטים מסחריים.