עיריית כרמיאל

אנדרטה לזכר לוחמים יהודים וויטרנים

בעיר כרמיאל מוכרים מעל 1600 ניצולי שואה מתוכם 456 איש הוכרו כחיילים ו/או ווטרנים אשר לחמו

בנאצים במלחמת העולם השנייה.
בשנים האחרונות כרמיאל שמה דגש על אוכלוסייה זו אשר הולכת וקטנה, על צרכיה ועל העברת
המידע והמורשת לדורות הבאים לשם הנצחת השואה.
בעיר קיים אתר הנצחת השואה משואה לתקומה הנמצא בכניסתה הראשית ובו מספר פסלים
המסמלים את השואה.
היות וחיו ואף עדין חיים בכרמיאל מאות אנשים אשר בשנות מלחמת העולם השנייה היו חיילים ולחמו
במלחמה והיות ועם השנים הולכים ומתמעטים אותם האנשים להם יש יד בהגנה על העם היהודי מידי
הנאצים, הוחלט להוקיר, להנציח ולהעניק למשפחותיהם אנדרטה ייעודית ועליה שמות יקיריהם ובכך
יונצחו החיילים הגיבורים דורות קדימה.
את האנדרטה והפסל עיצב האומן לבייב שגם אביו נמנה עם הלוחמים ועשה זאת בהתנדבות מלאה.

המיזם: אנדרטת שמות החיילים והווטרנים אשר הוכרו על ידי משרד הבטחון
יוזם: עו״ד אליסה דריקר מן, מ״מ וסגנית ראש עיר – עיריית כרמיאל
אומן: סולומון לבייב
מועד חשיפה: 5/2023
עלות המיזם: 200,000 – 250,000 ₪
תקציב קיים: 150,000 ₪